O velikonočním víkendu, tedy v sobotu 20. a v neděli 21. dubna návštěvníci za vstup do zámku zaplatí. S platnou vstupenkou však budou mít přístup do tvořivých dílniček, kde si vyzkouší zvykoslovné pečení, nazdobí si kraslice nebo si vyrobí ptáčky z přírodnin. Ovšem pozor, zatímco zámecké interiéry budou otevřeny od 9 do 17 hodin, ve velikonočních dílničkách se bude tvořit pouze od 10 do 17 hodin.