V rámci celostátní akce Víkend otevřených zahrad připravilo Muzeum českého venkova na zámku Kačina tři přibližně 45minutové komentované prohlídky vztahující se k pohnutým dějinám zdejšího panství. Začíná se ve 13, 15 a 17 hodin.

Páteční Deník s TV magazínem.

Účastníci se dozví zajímavosti o zaniklém a nově obnovovaném zámeckém arboretu, cizokrajných i domácích stromech, místní chráněné flóře a fauně nebo například o vlivu pozemkové reformy z 20. let 20. století na osudy zámku a přilehlého parku. 

Program mezi 13. a 18. hodinou doplňují komentované prohlídky bylinkové a zeleninové zámecké zahrady, zaměřené na nové i dávno zapomenuté plodiny. Pro děti bude ve 14 a 16 hodin připraven program Stromy a keře - poznej je ve hře.