„Katedrály a Kutná Hora je bezesporu zcela přirozené spojení, naše město je unikátní tím, že zde máme katedrály rovnou dvě: chrám sv. Panny Barbory a chrám Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Proč se ale výstava koná na Hrádku? Zamysleme se nad tím, kdo byli tito stavitelé, tedy investoři těchto staveb a z jakých zdrojů byly stavby chrámů nejen v Kutné Hoře, ale i chrám sv. Víta na Pražském hradě nebo chrám sv. Bartoloměje v Kolíně financován. Zdrojem byly výnosy z kutnohorských a dalších dolů,“ uvedla Hrabánková během zahájení výstavy.

„Hlavní myšlenkou a cílem výstavy Stavitelé katedrál bylo představit katedrálu jako souhrnné dílo, živý organismus, na jehož realizaci se podíleli architekti, jednotliví stavitelé a stavební hutě stejně jako středověcí malíři, sochaři nebo zlatníci. Katedrálu tedy představujeme nejen jako památku - architektonický objekt, ale jako výsledek mnohaleté práce často anonymních lidí, který můžeme obdivovat dodnes,“ uvedl spoluautor výstavy Marek Zágora.

A na výstavě jsou k vidění, kromě čtrnácti prezentačních tematicky rozdělených panelů, zajímavé exponáty. Mezi nimi například 97 centimetrů vysoká pozlacená Sedlecká monstrance, proslulá kutnohorská socha Bolestného Krista ze začátku 16. století, deset faksimilií středověkých rukopisů s krásnými iluminacemi – například Křižácká Bible, nebo Bible moralisée. Poprvé v Čechách je vystavena faksimile Přebohatých hodinek vévody z Berry a neméně atraktivní jsou také náčrtníky stavitelů katedrál, které v huti sloužily architektům, kameníkům a sochařům jako vzorníky.

K vidění jsou také původní architektonické prvky a mezi nimi skvost v podobě polychromovaného fragmentu fiály z hlavního oltáře Svatovítské katedrály zhotoveného za vlády Karla IV., odlitky gotických chrličů z chrámu sv. Bartoloměje, odlitky bust Matyáše z Arrasu a Petra Parléře ze svatovítského triforia a další.

„Rád bych poděkoval všem partnerům, kteří se rozhodli realizaci výstavy, i v takto nelehkém období, podpořit, ať už finančně, záštitou nebo pomocí při instalaci. Velké poděkování patří ale hlavně všem institucím a konkrétním lidem, se kterými jsem v posledních měsících řešil mnohé zápůjčky exponátů. Věřím, že se nám podařilo soustředit zajímavý celek, který bude atraktivní součástí výstavy a bude názorně ilustrovat její hlavní myšlenku,“ uvedl druhý spoluautor výstavy Josef Kremla z Českého muzea stříbra.

Výstava Stavitelé katedrál byla připravena jako součást oslav 25. výročí zapsání Kutné Hory na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Na Hrádku v Českém muzeu stříbra je k vidění do neděle 13. prosince letošního roku každý den kromě pondělí (otevírací doba: srpen 10 - 18 hodin, září 9 - 18 hodin, říjen 9 - 17 hodin, listopad 10 - 16 hodin).

Ve středu 16. září se uskuteční přednáška profesora Jaroslava Čechury a ve středu 28. října komentovaná prohlídka výstavy s Markem Zágorou.