V druhé kategorii soutěžili Andrea Klemanová, Klára Kopčíková, Martina Sedláková, Roman Bechyně, Eliška Dvořáková a Denisa Regine Novotná.

V porotě usedly Vladimíra Bezdíčková, Martina Longinová a Martina Delišová.

"Do krajského kola postoupili Salome Poživilová, Kateřina Štainerová, Martina Sedláková, Roman Bechyně a Eliška Dvořáková," uvedla Lenka Frankovicová z kutnohorské knihovny. 

Čestné uznání bez postupu pak obdržela Kristýna Čtveráčková a Klára Kopčíková.

Krajské kolo recitační soutěže se uskuteční 24. března v refektáři v Galerie Středočeského kraje.