Jak ohodnotil ten letošní? „Letos se to opravdu vydařilo. Celkem se kurzu zúčastnilo patnáct frekventantů, z toho jeden z Belgie. Mluvil pouze francouzsky, ale naštěstí jedna z účastnic tento jazyk plynně ovládala,“ zhodnotil právě skončený kurz Damian a vysvětlil pravidla tvorby ikon: "Prostor dřeva se rozdělí do tvaru kříže a napíše se požehnání pro každého, kdo bude před tou ikonou stát. Jako první vrstva se nanáší zlato, které v ikonografii není považováno za barvu, ale je podle ní původu nebeského."

Nanesením zlata se oddělí nebe od země. Potom se již nanáší jednotlivé barevné vrstvy žloutkové tempery obarvené různými pigmenty, hlinkami a podobně. Nesmí chybět zemina z Jeruzaléma, která se vkládá již do podkladu ikony. Vrstvy se nanáší od nejtmavších k nejsvětlejším. I to má svůj význam. Člověk se postupně dostává od temnot ke světlu.

Na závěr týdenního kurzu je dílna přístupná veřejnosti a Martin Damian zodpovídá případné dotazy.