Děti příšel navštívit Mach s Šebestovou, kteří s nimi soutěžili a šli na pohádkovou procházku, kde děti plnily úkoly s obálkami a skládání domina. Potom si vyrobily krásné zvonečky z květináčků, které si samy vyzdobily. V pohádkových převlecích si všichni zatancovali a vybírali nejhezčí kostýmy. Nechyběl pohádkový vodník, princezna Večernice ani Rumcajs. Sobotní dopoledne patřilo soutěžím, kdy si děti zkusily své štěstí v Bingu a především jaké znají pohádky, které poznávaly podle sluchu.