Úvodní slovo patřilo moderátorovi a zpěvákovi Oldřichu Košťálovi, který přivítal všechny účinkující i diváky a seznámil je s programem. Hovořil také o činnosti kapely za uplynulý rok, který byl velice úspěšný.

Kapela uspořádala svůj první festival dechových hudeb, získala ocenění na Mezinárodním festivalu Vejvodova Zbraslav, sehrála na třicet koncertů a také zahrála svému kapelníkovi při jeho muzikantské svatbě, neboť si vzal za ženu členku souboru - tubistku Marcelu.

Poté pozval na jeviště hosta koncertu, oblíbeného zpěváka Jiřího Škváru, se kterým si postupně všichni zpěváci Věnovanky - Klára Bucková, Petra Zikmundová, Lukáš Lázňovský - zazpívali. Moderátor pak s Jiřím Škvárou hovořil o jeho cestě k muzice a o všem, co posluchače zajímalo. A bylo toho věru dost.

První část koncertu se skládala z nových písniček, které budou na připravovaném CD a také ze známých skladeb našich autorů i něco z vlastní tvorby. Druhá část koncertu se nesla na vánoční notu, kdy si kapelník zadirigoval při různých koledách, pastorelách i vánočních písní. Posluchači si je spolu se zpěváky rádi zazpívali a také nešetřili potleskem spokojenosti.

Kapelník Václav Musílek pak poděkoval muzikantům za všechnu práci, kterou odvedli při jejich cestě mezi špičku dechových kapel a také divákům, za jejich přízeň a podporu, zmínil i sponzory, jejichž pomoci si kapela nesmírně váží. Také podpora Města Čáslav a mediálních partnerů patří k jejich úspěchům.

Závěr vánočního koncertu se nesl s několika přídavky, které si vynutili posluchači bouřlivým potleskem, kterým poděkovali kapele a potvrdili tak, že se jim moc líbil. K tomu jistě přispěl ozvučením zvukař Pavel Kletečka.

Tak hodně štěstí a úspěchů, Věnovanko, do nového roku 2019.

Karel Novotný, misionář dechové hudby