Co nám vlastně rok 2014 přinese? Jaká bude situace v Kutné Hoře po pracovní stránce? Zvládneme těžké finanční situace?
Tyto otázky nám pomohla zodpovědět Gita Pechová neboli Belsea Thóra, která se 
aktivně zabývá věštěním a čarodějnictvím. „Letošní rok bude v porovnání s minulým rokem bohužel horší. Podle čínského kalendáře právě nastupuje rok koně a to je rok, který nepřeje vztahům, podnikání ani financím," uvedla Belsea Thóra. Pro nás tedy nastává mnohem těžší a složitější období, než bychom čekali.


Vztahy zničí finanční problémy
V nastávajícím roce bude ve vztazích potřeba vysoká dávka tolerance, lásky a trpělivosti. „Tento rok bude vše᠆obecně více rozchodů a rozvodů než miminek a nově uzavřených manželství," upřesnila Belsea Thóra. Dále uvedla, že vztahové krize budou způsobovat hlavně těžké finanční problémy.
„Vztahy uzavřené v tomto roce nebudou mít dlouhého 
trvání. Rok 2014 nepřeje navazování nových manželství 
a partnerství, a to nejen pro páry, ale i co se týká přátelství a partnerství v podnikání," řekla dále věštkyně.
Ale následující rok 2015 dle Belsey Thóry bude naopak 
v navazování partnerských vztahů a zakládání rodin a domácností velmi přát a stávající lásky budou sílit.


K finančnímu zlepšení v roce 2015
S nezaměstnaností na Kutnohorsku to v letošním roce rozhodně lepší nebude. „V první polovině roku přibudou hlavně nezaměstnaní muži, což výrazně zhorší finanční situaci 
v rodinách," uvedla Thóra. Ke zlepšení by však mělo dojít 
v letních měsících, ale celková bilance bude horší než vloni.
V tomto roce se ale nemusíme obávat výrazného zdražování. Pronájmy bytů a domů by měly zůstat v číslech, kde se pohybujeme. „Ceny energií 
a pohonných hmot se k našemu překvapení mírně sníží. Co se týká spotřebního zboží a potravin, dojde k mírnému podražení, a vůbec celkové náklady domácností by neměly překročit čísla minulého roku," řekla dále. Následně dodala, že naopak rok 2015 bude výrazně přát financím a podnikání 
a dočkáme se změn, které budou konečně vidět.


Kutnohorsko vyřeší kriminální případy
Především majetková kriminalita v roce 2014 návazně na zhoršení ekonomické situace stoupne. „Policie na Kutnohorsku bude mít rozhodně co dělat. My bychom měli být 
ostražití a dávat si pozor na své peněženky, auta, ale i zabezpečení svých bytů a domů," varuje Belsea Thóra.
Varování se týká hlavně občanů v blízkém okolí Kutné Hory a přilehlých obcí, kde bude situace závažnější než přímo ve městě. „Tímto bych chtěla podotknout, že situace se zhorší i v obci Hlízov, kde za poslední rok docházelo k mnoha četným trestným činům," uvedla věštkyně.
Tento rok však bude pozitivní, co se týká počtu dopravních nehod. Dle slov Belsey Thóry budeme mít na Kutnohorsku výrazně ukázněnější a ohleduplnější řidiče. Dopravních nehod bude oproti loňskému roku méně a škody na vozidlech a na zdraví nebudou tak závažné jako vloni.
V tomto roce však bude úspěchy slavit hlavně policie na Kutnohorsku. Podle předpovědi Thóry bude objasněno mnoho případů, a to především v odhalování drogové trestné činnosti. „Tímto bych našim policistům chtěla doporučit, aby při šetření a pátrání neopomněli vynechat ani základní školy," řekla.


Pozornost bude patřit mladistvým
Snadné to nebudou mít letos ani rodiče se svými ratolestmi. „Doporučuji více ostražitosti rodičům a také více kontrol, jelikož se výrazně zvýší nebezpečí problémů s drogami již na základních školách. Mimo jiné hrozí již mezi dětmi a nejen mladistvými majetková trestná činnost a šikana," upozornila na následující situaci věštkyně.
Hlavní příčinou budou rozdíly v majetkových poměrech v rodinách. „Své děti vychováváme hlavně materiálově 
a nedáváme jim příliš výchovy citové, což se projevuje závistí a zvyšováním agresivity. Doporučila bych proto rodičům věnovat svým dětem více času a pozornosti," doporučila Belsea Thóra.
Letošní absolventi středních škol budou mít v letošním roce těžké najít zaměstnání. Situace se ale změní až 
v roce 2015, kdy dojde ke zlepšení. „Absolventům bych doporučovala zamyslet se nad podnikáním, budou mít mnohem větší šanci," dodala věštkyně.


Mračna nad Kutnou Horou?
Při letmé návštěvě Kutná Hora působí dojmem krásného 
a bohatého města. „Neměli bychom však podléhat iluzím. Sama sebe se ptám, proč potkávám na ulici lidi zamračené, smutné a spěchající, téměř bez úsměvu. Proč je město večer prázdné, když bývalo plné života? Proč chodím kolem prázdných výloh zavřených obchodů a proč na nás rodáky tak často dýchá spíš tíseň a nevraživost, než láska a krása? Chtělo by to změnu," podotkla Thóra.
Dle její předpovědi nastane doba, kdy se situace v Kutné Hoře podstatně zlepší. „Pevně věřím tomu, že se karta jednou obrátí a patřiční lidé opět vrátí Kutnohorákům úsměvy do tvá᠆ří. Tímto bych chtěla všem popřát do nového roku mnoho 
trpělivosti, zdraví, lásky a štěstí," dodala Belsea Thóra.