„Vybrala jsem pro tuto akci moderní česká exlibris od konce 19. století do poloviny 20. století, počínaje Josefem Mánesem až po Stanislava Kulhánka. Návštěvníci budou moci zhlédnout práce našich předních grafiků, například Maxe Švabinského, Vojtěcha Preissiga, Františka Koblihy, Jana Konůpka, Františka Bílka či Josefa Váchala,“ prozradila Jana Kolečková Veselá z Českého muzea stříbra.

Současná výstava v Tylově domě reflektuje začátek moderní české exlibris, který se datuje někdy kolem roku1868 a je spojený s exlibrisem Josefa Mánesa pro rytíře Vojtěcha Lannu.