Brindova expozice Akt ideologie nastoluje otázku, zda a jak je možné vymanit se z ideologického rámce života jednotlivce. Autor, který řeší vztah mezi státem uplatňovanou ideologií a sexualitou, nachází jednu z možných odpovědí ve vztahu sexuality a lásky – stát podle něj může regulovat vztahy, ale nikoliv lásku.

Figurkářka Havlíčková v instalaci Bez dětí cílí na manželské či partnerské bezdětné páry a s groteskním nadhledem líčí jejich volnočasové aktivity. Zobrazuje například chování domácích mazlíčků, pěstování sportů nebo nekonečné šlechtění zeleně. Introspektivní bilancování Havlíčkové tak podle kurátorky Veroniky Marešové komentuje lidskou potřebu věnovat se nějaké věci soustavně a přirozeně ji celý život rozvíjet.

Zlesákova se pohybuje na pomezí volného umění a užitého textilního dekoru. Inspiraci čerpá z intenzivního pobytu v přírodě a z prostředí, kterým je bezprostředně obklopena. Expozice Za okny… představí výběr nejaktuálnějších obrazů, z nichž některé nebyly dosud nikde vystaveny. „Jde o melancholické a zasněné průhledy mezi světy doma a venku, podmanivé pohledy z oken a dveří či zadumaná komorní zátiší," uvedla Marešová.

Kotrbovy obrazy jsou podle kurátora Richarda Druryho věrným zrcadlením umělcovy povahy. „Je to introvertní, přemýšlivý portrét o životní cestě, na které každého z nás čeká řada překážek a tušených pastí," uvedl Drury. Konkrétní motivy jsou podle něj zobecňovány ve výjevech spíše připomínajících záhadnost a časovou vykloubenost snu. „Křehce modelovaná lidská figura čelí živelným silám v podobě znejasňujícího závoje sněhu či deště, ve kterém se ztrácí a ponořuje se do osamělosti. Nelze si v této souvislosti nepředstavit symbol poutníka jako ztělesnění lidského putování časem a prostorem," dodal kurátor.