Nejváženějším hostem slavnostního vyhlašování výsledků se stal starosta obce Nelahozeves na Mělnicku Jakub Brynda (Pro Nelahozeves). A ne náhodou: je vnukem známého cestovatele Jiřího Hanzelky, který se společně s Miroslavem Zikmundem proslavil putováním po světě ve vozidlech Tatra. A zadání soutěže znělo jednoznačně: Objevujte svět s Jiřím Hanzelkou! Loni o Vánocích, zrovna na Štědrý den, uplynulo od Hanzelkova narození rovných sto let.

Podobně jako v minulých letech soutěž potvrdila, že ve středních Čechách jsou velmi nadaní mladí tvůrci – současně však ukázala, že koronavirová situace rozvoji výtvarných talentů nesvědčí. Z celkem 176 výtvarných prací zaslaných z 18 škol tak organizátoři předložili porotcům k hodnocení pouze zhruba polovinu, sdělila Deníku Petra Bartušková z týmu GASK. Lektorské centrum galerie nejprve udělalo předvýběr podle výtvarné úrovně.

„V tomto ročníku se projevil vliv distanční výuky, při které byla výtvarná výchova značně upozaděna,“ konstatovala Bartušková. S tím, že kvalita jednotlivých děl byla značně nevyvážená, když se zjevně projevila absence odborného vedení. Ty práce, které prošly prvotním tříděním, lze však jako znamenité označit všechny; zaujaly jak vysokou kvalitou zpracování, tak zdařilým vyjádřením tématu. Obojí se stalo příjemným překvapením. Porota neměla jednoduchou práci, když musela rozhodnout o tom, kdo je v jednotlivých kategoriích nejlepší.

Porotkyněmi a porotcem se stali ředitelka GASK Jana Šorfová, kurátorka galerie Vanda Skálová, vedoucí odboru kultury a památkové péče krajského úřadu Kateřina Pešatová, předsedkyně výboru pro památkovou péči, kulturu a cestovní ruch Lucie Cirkva Chocholová (Piráti) a předseda Nadačního fondu Zikmundovy vily Čestmír Vančura.

„Porota velmi kladně ohodnotila práci pedagogů – a zejména těch ze ZUŠ Mladá Boleslav,“ vyzdvihla Bartušková. „Ocenila výjimečný výkon pedagožek výtvarného oboru Lucie Auerswaldové-Babákové a Marie Tomášové, které navzdory covidu-19 a distanční výuce zaslaly kolekci celkem 61 kvalitních prací, na nichž byla znát síla a nezastupitelnost role výtvarného pedagoga v motivační rovině i rovině vedení v práci s výtvarným materiálem,“ chválí.

A úřednice Pešatová nabízí srovnání: „Děti byly často s tématem osamocené a bylo pro ně mnohem složitější dát svým vizím srozumitelný tvar, úspěšně vyprávět příběh.“ Poznamenala současně, jaké vidí poučení: „Měli bychom si zapamatovat zkušenost, kterou nám přineslo období přerušení kontaktu dítěte a pedagoga – a uvědomit si, že sebevětší talent bez mentora, péče a usměrnění může uvadnout.“

Chválu i na tu část zdařilé kolekce, která nezískala diplomy, pěla hejtmanka Petra Pecková (STAN), jež přijela předat ceny nejúspěšnějším mladým tvůrcům ve věku od předškoláků po středoškoláky. „Moc ráda jsem viděla i práce těch, kteří sice nedostali diplomy, ale určitě si také zaslouží pochvalu a uznání,“ poznamenala.

Oceňuje, že díky soutěži a zvolenému tématu se podařilo nenásilně propojit výtvarnou výchovu, zeměpis i dějepis, ale také třeba přírodovědu nebo poznávání jiných kultur. „Děkuji učitelům, kteří s dětmi pracovali alespoň na dálku, a také rodičům, kteří je podporovali a povídali si s nimi o objevování světa,“ uvedla hejtmanka.