Návštěvníci měli možnost seznámit se s cestou odpadu od uložení do sběrné nádoby až po finální výrobky. Na barevně odlišených stolcích jim děti ukázaly vzorky odpadů, připomněly, kam daný druh odpadu patří a vysvětlily, co se s ním děje, než vznikne nový výrobek. Každý si mohl vyzkoušet správné třídění do připravených nádob, rozeznat hliníkové obaly od železných, prohlédnout si pod mikroskopem půdní živočichy, obdivovat vzorník papíru, hliníku, skla, nápadité převleky dětí – průvodců, za Papírka, Plastíka, Žížalku nebo Nápojáčka i nahlédnout do fotodokumentu z celoroční práce. Součástí výstavy byla i soutěž výrobků dětí na téma „Dali jsme jim ještě šanci aneb využití toho, co už bylo jednou nohou v popelnici.“

Občané obdivovali nápady dětí a hlasovali pro nejlepší výrobek. „Velká účast, zájem a pochvalné zápisy v návštěvní knize nás přesvědčily o užitečnosti naší práce a o nutnosti v ní pokračovat,“ uvedla vychovatelka Ivana Stará.

Na odpoledním slavnostním vystoupení děti kromě pohybových skladeb na témata Les a Zahrádka představily prostřednictvím písmen, která vytvořila nápis názvu projektu, své celoroční poznatky a konkrétní výsledky, kterých bylo v obci dosaženo ve sběru hliníku, papíru, baterií i své aktivity jako například úklid lesa, vysazování stromků, anketu o třídění odpadů nebo pravidelné předávání informací veřejnosti na nástěnce před obchodem u Krejčíků. „Děkujeme firmám za poskytnuté vzorky výrobků a informační materiály,“ dodala Stará.