Kniha byla pokřtěna za přítomnosti jejích autorů, tedy Jany Šorfové, Richarda Druryho, Eugena Brikcia a Cyrila Höschla, tuto sobotu v prostorách výstavy.

Ceremonie se zúčastnilo také mnoho autorů zde prezentovaných. Mezi nimi nechyběl jeden z nevýznamnějších českých umělců posledních desetiletí Olbram Zoubek, dále také například Antonín Střížek, Pavel Humhal, Ivan Komárek, Margita Titlová-Ylovsky a řada dalších.

GASK získal od autorů dvě díla

Po oficiální části byly návštěvníci provedeni za moderování Richarda Druryho expozicí a mnoho přítomných umělců řeklo několik slov ke svým dílům. Pro řadu přítomných bylo velice obohacující poznat nejenom vlastní význam děl, ale i pohled autorů na jejich práce.

„Mně se tu zásadně velmi líbí. Ten nápad je ohromný, dotklo se mě to, a proto jsem velmi rád řekl doktoru Drurymu, že bych se toho rád zúčastnil," uvedl směrem k výstavě během svého zhodnocení Miloš Horanský, básník a divadelní režisér. Jeho řeč byla velice pochvalná, zvláště pak ke kompozici celé výstavy. Tu dodržuje i nově vydaná kniha.

Díky štědrosti autorů se sbírky GASKu opět rozrůstají a to o dvě díla. Jan Šafránek věnoval galerii Oltář milénia – Zahradní slavnost, který je nyní možné vidět na výstavě. Stejně tak obraz z cyklu Objekt k propojení přešel díky štědrosti autora Petra Kuklíka do místních sbírek.