více >>
Deník

Škola rodinného typu v Suchdole: nikdo není pro žádného žáka neznámý

Vzdělávací zařízení v Suchdole je úplnou základní školou rodinného typu s kapacitou 200 žáků. Přelomový byl pro ni školní rok 2015/2016, kdy dostala nový název, jelikož se její součástí stala také nově vybudovaná mateřinka. 

Všechny děti se navzájem dobře znají, navštěvují se o přestávkách, nacvičují společné kulturní programy, spolupracují v zájmových kroužcích, sportují.

Vyučující se střídají při různých předmětech, takže nikdo není pro žádného žáka neznámý. Od první třídy také škola nabízí výuku anglického jazyka či individuální péči i o děti s poruchami učení.

Prvňáčci ze Suchdola s třídní učitelkou Hanou Kopečkovou ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci ze Suchdola s třídní učitelkou Hanou Kopečkovou ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Příště představíme děti ze ZŠ Křesetice. V tištěném vydání Kutnohorského deníku ve středu 11. prosince 2019.

Dále z vašeho Deníku