více >>
Deník

Školní budova ve Vlastějovicích sloužila k různým účelům

Vzdělávací zařízení ve Vlastějovicích má dlouholetou historii. Bylo zřízeno ve školním roce 1866/1867. Do té doby docházely děti do školy v Pertolticích. Nově zřízená škola byla jednotřídní.

Do roku 1979 se ve Vlastějovicích učilo ve dvou třídách pro 1. až 5. ročník. Pro školní rok 1979/1980 byla zřízena jednotřídka pro 1. až 4. ročník. Ta byla zrušena k 1. září 1980 odborem školství a kultury.

Budova pak sloužila k různým účelům: zdravotní středisko, kadeřnictví, obchod se smíšeným zbožím, obřadní místnost místního národního výboru, knihovna, sklad civilní ochrany a klubovna Českého svazu žen. Knihovna, sklad civilní ochrany a klubovna jsou v objektu i nyní.

Z podnětu rodičů začala v srpnu roku 1991 jednání mezi Obecním úřadem Vlastějovice, Školským úřadem v Kutné Hoře a ministerstvem školství o znovuotevření školy. Slavnostně byla škola otevřena 1. září 1994.

Málotřídní základní školu navštěvuje ve školním roce 2019/2020 14 žáků v pěti ročnících. Mateřskou školu navštěvuje 13 dětí.

První třída Základní a Mateřské školy Vlastějovice s učitelkou Olgou Sýsovou.

Prvňáčci z Vlastějovic s třídní učitelkou Olgou Sýsovou ve školním roce 2019/2020. Foto: Stanislav Tomášek

Příště představíme děti ze ZŠ Vrdy. V tištěném vydání Kutnohorského deníku ve středu 8. ledna 2020.

Dále z vašeho Deníku