více >>
Deník

V křesetické škole vládne rodinná a pohodová atmosféra

Základní škola Křesetice je vyhlášená svou rodinnou a pohodovou atmosférou a zároveň schopností vést děti k pozitivnímu vztahu ke vzdělání a uměním motivovat je k dalšímu sebevzdělávání. Její součástí je mateřská škola, takže přechod do 1. ročníku je pro děti nenásilný a přirozený.

Křesetická základní škola je málotřídní s 1. až 5. ročníkem ve třech třídách. Kapacita školy je 50 žáků, ve školním roce 2019/2020 ji navštěvuje 49 žáků.

Od školního roku 2007/2008 škola vyučuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu. Režim školy je přizpůsoben přirozeným dětským potřebám, ať už jde o variabilní délku hodin či možnost dětí v průběhu vyučování pít a chodit na WC. Při příznivém počasí tráví přestávky venku.

Hlavní důraz škola klade na to, aby žáci chodili do školy rádi, mohli vyjadřovat otevřeně své názory, měli prostor pro otázky a učili se argumentovat, byli vedeni k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení a byli hrdí na svoji školu.

Prvňáčci z Křesetic s třídní učitelkou Janou Klingerovou ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Křesetic s třídní učitelkou Janou Klingerovou ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Příště představíme děti ze ZŠ Vlastějovice. V tištěném vydání Kutnohorského deníku ve středu 18. prosince 2019.

Dále z vašeho Deníku