deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
Deník

Komunální volby 2022

Buďte připravení. Přinášíme další informace, termíny či volební systém

V Záboří nad Labem mají čtyři prvňáčky

Základní škola v Záboří nad Labem letos přivítala čtyři nové prvňáčky, jimž se věnuje ředitelka Ivana Snížková. První třída je součástí dvoutřídní málotřídní školy s 1. až 4. postupným ročníkem. V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 31 žáků.

V první třídě se vyučují žáci 1. a 4. ročníku, ve druhé třídě žáci 2. a 3. ročníku. Třídy jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židlemi. Obě třídy jsou také vybaveny interaktivními tabulemi, koutky pro práci na počítačích, které mají připojení k internetu, herními koutky a moderními pomůckami.

Výhodou málotřídní školy je vzhledem k menšímu počtu žáků ve třídách individuální přístup k žákům, častý kontakt učitelů se žáky i v době mimo vyučování, spolupráce mezi spolužáky - starší pomáhají mladším.

Prvňáčci ze Základní školy v Záboří nad Labem s učitelkou Ivanou Snížkovou ve školním roce 2019/2020.Zdroj: DENÍK/Hana Kratochvílová

Prvňáčci ze Základní školy v Záboří nad Labem s učitelkou Ivanou Snížkovou ve školním roce 2019/2020. Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Příště představíme děti ze ZŠ Nové Dvory. V tištěném vydání Kutnohorského deníku ve středu 22. ledna 2020.

Vybrali jsme pro vás