více >>
Deník

Žáci se učí v prostředí moderně vybavených učeben v klidném středu města

Základní škola Čáslav náměstí otevřela v září dvě první třídy. Škola s tradicí, která sahá až k začátkům 19. století, si klade za cíl poskytovat žákům takové vzdělání, které jim usnadní uplatnění v osobním životě i v jejich budoucí profesní praxi.

O výchovu a vzdělávání dětí se stará plně kvalifikovaný pedagogický sbor, škola pro děti nabízí i služby školní družiny, školní jídelny a dětské kroužky. To vše v prostředí moderně vybavených učeben v klidném středu města. Devízou školy je také vzájemná spolupráce s mnohými institucemi a dalšími školami od mateřských, přes střední až po vysoké.

Prvňáčci se tradičně účastní projektu Veselé zoubky pod patronací drogerie DM. Jedná se o preventivní program, ve kterém se malí školáci seznámí s pomocí paní učitelky a interaktivního programu se svými zoubky, se správným způsobem jejich čištění a s prevencí zubního kazu.

Škola nepodceňuje ani kontakt se svými budoucími prvňáčky, kteří teprve navštěvují mateřinku. Spolupracuje proto s Mateřskou školou Čáslav, děti z jednotlivých poboček mají možnost školu navštívit. Mohou tam potkat své staré kamarády ze školky a navázat nová přátelství.

Třída 1. A s paní učitelkou Miloslavou Klímovou.

Základní škola Čáslav náměstí: třída 1.A s učitelkou Miloslavou Klímovou. Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Třída 1. B s paní učitelkou Soňou Kubovou.

Základní škola Čáslav náměstí: třída 1.B s učitelkou Soňou Kubovou. Foto: DENÍK/Hana Kratochvílová

Příště představíme děti ze Základní školy Masarykova Čáslav. V tištěném vydání Kutnohorského deníku ve středu 30. října 2019.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky