Jistou vadou na kráse ovšem zůstává příchod na samotnou rampu, který vzhledem k doposud nedokončeným terénním úpravám může hlavně tělesně postiženým lidem působit při vstupu těžko překonatelné potíže.