Při cestě si každý všimne, že tyto reklamy se opakují pravidelně a ve stejném pořadí.

Nejprve jsou k vidění „ti první“! Jejich reklama prostě hlásá: „My jsme nejlepší, nevolte ty druhé, ani ty další.“ Po pár krocích se zasvítí do tváře cestovatele billboard „těch druhých“. Ten do daleka vykřikuje: „Nevěřte těm prvním, ani žádným jiným! My to myslíme upřímně. Zvolte nás!“

Z této části trasy lze pochopit, že „první“ a „druzí“ válčí hlavně mezi sebou a ostatní příliš neberou v potaz. Avšak, plynulá cesta nepostoupí o nic dál a k vidění je další politická tvář. Tentokrát promlouvají „ti třetí“. Vyznačují se určitými revolucionářskými myšlenkami a jejich reklama hlásá přibližně toto: „Dejte hlas nám! Zvolte nový svět! Dejte šanci lepším zítřkům!“

Pokud chodci zbývá ještě síla k postupu na další stanoviště, může si být jist, že ani ne po deseti metrech na něj zasvítí: „První? Druzí? Třetí? K smíchu! Odpověď na Vaše otázky máme my, ti čtvrtí!“

Teď už nastává fáze, kdy je důležité z této trasy nesejít, neboť na řadě jsou „pátí“. Prezentují se nejmenším a nejméně výrazným billboardem. Ten však jasně provolává: „Dlouho jsme to pozorovali z ústraní a už jsme to nemohli snést. To za našich časů nebývalo! Chcete nás zpět? Volte nás!“

Tím končí velká pětice, ale pokud si unavený cestovatel myslí, že tím končí bitva, mýlí se. Ta totiž začíná znovu od začátku o dvacet metrů dále a pojede stále dokola, dokud ubohý volič nerezignuje a jedny z nich si nevybere.

Na závěr musím podotknout, že jsem tento reklamně volební boj za vlasy příliš nepřitáhla. Jediné, co lze brát jako fikci, jsou číselná označení. „Oni“ totiž jména mají, ale ta se nesmí vyslovit.

Irena Blahníková