V roce 2028 bude Česká republika společně s Francií hostit projekt Evropské hlavní město kultury. Kutná Hora mohla být společně s francouzským městem Remeš jedním z kandidátů. Ovšem zastupitelé se rozhodli, že tento projekt nepodpoří.

Pro mnohé krok zcela nepochopitelný. Zatímco jiná kandidátská města, kupříkladu České Budějovice, se o titul doslova perou, v Kutné Hoře jej zastupitelé smetli ze stolu zcela po „kutnohorsku“, tedy maloměstsky. Klást na stůl argumenty typu: nemáme opravené silnice, dětská hřiště a peníze bychom měli investovat do potřebnějších věcí, je stejné, jako spojovat ministerstvo dopravy a kultury. Obojího je třeba, jenže se obojí musí umět dělat.

Radní Štěpán Drtina (Piráti) byl nakloněn tomu, aby Kutná Hora hostila v roce 2028 projekt Evropské hlavní město kultury. Většina zastupitelů města však tuto myšlenku odmítla.
Kutná Hora nebude Evropským městem kultury, rozhodli zastupitelé města

Argumenty, že chceme být Evropským městem kultury, ale nemáme ani odpovídající parkoviště pro turistické autobusy s pořádným zázemím, kde by město vybíralo odpovídající parkovné, už tak od věci úplně nejsou. Být Evropským městem kultury znamená totiž začít také evropsky myslet, mít v oblasti kultury a cestovního ruchu více odborníků a méně úředníků, kteří jsou na „městě“ třicet let a nedokázali se posunout v čase ani o píď.

Když začneme lépe pracovat v tomhle bodě, může být Kutná Hora součástí Evropy i bez titulu.