Cestující ve vlaku nebyli zraněni. Doprava je zajišťována náhradními autobusy.