Většině dopravních nehod lze předcházet, případně předejít závažným následkům nehody. Povinnost poskytnout potřebnou zdravotní pomoc či péči… Policisté dále upozorňují, že se stávají případy, kdy se účastníci dopravní nehody na místě „dohodnou“ a policii k nehodě nevolají.

Zákon to sice umožňuje, ale pouze v případech, pokud není u účastníků nehody zjištěn alkohol, škoda na některém ze zúčastněných vozidel nedosáhne hranice padesáti tisíc korun, žádný z účastníků není zraněn a při havárii nevznikne škoda takzvané třetí osobě.

V těchto případech je však bezpodmínečně nutné si navzájem poskytnout a zapsat osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní kontakt), čísla pojistných smluv a o jakou pojišťovnu se jedná, údaje o vozidlech (značka, typ, registrační značka, VIN).

Jak policisté uvádí, stává se, že si účastníci dopravní nehody poskytnou neúplné úda〜je, nebo pouze telefonní číslo, které pak ani nemusí existovat, nebo není aktivní a jeden ze zúčastněných pak dodatečně případ policii hlásí. V takových případech je velmi obtížné viníka dopravní nehody nebo další osoby dohledat.

Mějme tedy na paměti, že veškerými důslednými opatřeními, které učiníme ještě na místě pomáháme sami sobě a v neposlední řadě usnadňujeme řádné zadokumentování věci a urychlení likvidace vzniklých škod pojišťovnami.

Závěrem policisté z kutnohorského dopravního inspektorátu všem účastníkům silničního provozu nejen na Kutnohorsku přejí mnoho najetých kilometrů bez nehody a pohodový a bezpečný pohyb v ulicích, zejména v čase letních prázdnin.

Daniel Votroubek, Vendulka Hanzlová