Nejvíce nehod, konkrétně 308, tradičně zapříčinil nevhodný způsob jízdy. Rychlost byla příčinou 112 karambolů 81 dopravních nehod vzniklo nedáním přednosti. Nehod nezaviněných řidičem bylo 151. Předjíždění zavinilo 16 srážek, střet se zvěří 142 a 4 události vyvolali chodci.

Vyšší počet nehod se ale netýkal loni jen Kutnohorska. Jde o celokrajská trend. Dopravní policisté řešili v roce 2017 na silnicích středních Čech celkem 14707 nahlášených nehod.

Jeden klad se ale v celkových statistikách přesto našel. Na silnicích v kraji zemřelo v roce 2017 o 43 méně osob než v roce 2016. „Pokles smrtelných nehod ovlivnilo několik faktorů, mezi které patří zodpovědnější chování účastníků silničního provozu, provádění preventivně osvětové činnosti v oblasti bezpečnosti silničního provozu i za podpory médií,“ uvedla za Policii České republiky Barbora Schneeweissová, pracovnice vztahů k veřejnosti.