„Došlo k drobnému úniku pohonných látek, o kterém jsme informovali pracovníky životního prostředí. Na vodní hladinu jsme položili sorpčního hada,“ popsal následky nehody mluvčí středočeských profesionálních hasičů Dominik Pěnička.

Po nehodě nákladního automobilu zatarasená silnice 111 mezi Podveky a Nechybou.
Vysypaný štěrk a zapadlá kola. Nákladní vozidla zablokovala silnici na půl dne