VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Online rozhovor s Lucií Sádlovou

Online rozhovor s Lucií Sádlovou

Online rozhovor s Lucií Sádlovou

Lucie Sádlová odpovídala online

Tento rozhovor byl ukončen dne 24.11.2016
DOTAZ: Lucie očekáváte tímto systémem, návrat ke kořenům? Myslíte, že ostatní zkušenosti děti seberou ve svém domácím prostředí? Jaký sledujete cíl, tímto způsobem přípravy, do vzdělávacího systému?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
ano, svým způsobem lesní mateřské školy nabízejí návrat ke kořenům - pobyt venku, v přírodě, prožitek změn ročních období v propojení s udržováním kulturních tradic a zvyků.
Děti ovlivňuje vše s čím se setkávají, do 7 let věku se učí hlavně nápodobou, i školka tak u nich může mnohé ovlivnit, i přesto, že si v dospělosti na toto období třeba ani nevzpomenou. Hlavní zkušenosti a vzory si však každý neseme z rodiny, vliv rodiny je zásadní.
Lesní mateřské školy nabízejí alternativu k tradičnímu systému a rodičům možnost výběru. Každá alternativa tak může vést i k posunu toho, co považujeme za samozřejmé a jediné možné, otevírá nové možnosti, diskuzi, vede k zamyšlení, jestli to stávající je vskutku to nejlepší.
DOTAZ: Kde Školka v Zahradě sídlí?
ODPOVĚĎ:Školka v zahradě má 2 zázemí, kde se děti ráno scházejí. Jurtu v zahradě v Pobřežní ulici - v údolí říčky Vrchlice. Odtud je to jen kousek do lesa Na rovinách. Druhým zázemím je mobilní domek v zahradě na Zelené hoře, odtud průvodci se skupinkou dětí vyrážejí do lesa u Bylanky.
DOTAZ: Jste vedoucí školky od začátku? Splnila jste si touto pozici váš sen? :-)
ODPOVĚĎ:Vedoucí školky jsem se stala v lednu tohoto roku, vystřídala jsem Adélu Richterovou, která je nyní na rodičovské dovolené. Ve školce jsem v té době pracovala jako průvodkyně dětí dva dny v týdnu a o postu vedoucí jsem nesnila, neboť jsem zároveň pracovala i v jiné neziskové organizaci. Rozhodla jsem se ale pro školku, a protože mám kolem sebe tým skvělých lidí a naše práce nám přináší radost, jsem tomu ráda.
DOTAZ: Kolik hodin denně trávíte s dětmi venku? Je rozdíl, zda je to jaro, léto, podzim nebo zima? Pokud ano, jak se tato roční období liší?
ODPOVĚĎ:S dětmi jsme venku v podstatě celý den. Vytápěné zázemí jurty a mobilního domku využíváme hlavně pro odpočinek po obědě. V zimních měsících zde i obědváme a probíhají zde některé odpolední aktivity jako tvoření, malování či hudební činnosti. Celé dopoledne trávíme v přírodě, a to v každém ročním období, pokud je to bezpečné, což je vždy, pokud zrovna nepadají "trakaře", nezuří vichřice a nejsou extrémní mrazy či horka.
DOTAZ: Jaké pravidelně provádíte s dětmi venku hry, aktivity? Mají děti nějakou nejvíce oblíbenou?
ODPOVĚĎ:Pravidelnou činností, která probíhá po celý rok, je sledování změn v přírodě. A protože každé roční období nám nabízí jiné "učební pomůcky" - listí, květiny, bláto, vodu, proutí, plody,... aktivit je nepřeberné množství a liší se i podle věku dětí - od napichování listí na větvičky, přes stavění bunkrů, pouštění draků, navlékání šípku na provázek, pletení pomlázek, klíčení semínek, válení sudů z kopce, lezení na stromy, řezání nožíkem a pilkou atd. Děti přicházejí s vlastní činností nebo jim ji průvodci nabídnou tím, že ji sami začnou dělat. To vše provází říkanky, písničky, pohádky a tradiční pohybové hry jako slepá bába, myšičko myš atp. zaměřené vždy na danou roční dobu. Mezi nejoblíbenější aktivity patří jednoznačně skákání do louží.
DOTAZ: Kdo vymyslel název Školka v Zahradě? Vystupuje vaše školka pod tímto názvem od začátku?
ODPOVĚĎ:Název Školka v zahradě nese naše školka od začátku a vymyslel ho zakládající tým školky. Inspirací pro něj byla určitě právě zahrada, která slouží jako naše zázemí. Nachází se v nádherném údolí u říčky Vrchlice s výhledem na Chrám sv. Barbory, Jezuitskou kolej i kostel sv. Jakuba a na dosah od lesa.
DOTAZ: Kolik dětí máte ve Školce v Zahradě? Kolik z toho jich je z Kutné Hory a odkud jsou ty další?
ODPOVĚĎ:V tuto chvíli navštěvuje naši školku 27 dětí, zhruba polovina je z Kutné Hory, ostatní děti z okolních vesnic. Dojíždějí k nám ale děti i z Čáslavi či Kolína.
DOTAZ: Kolik členů má váš tým školky? Máte nějaké pracovníky i externí?
ODPOVĚĎ:Přímo s dětmi nás pracuje 7 a jeden externista - tatínek. Další kolegyně má na starosti Klubík pro děti s rodiči a součástí týmu jsou i další zaměstnanci Prostor plus o.p.s., kteří zajišťují projektové dotace, účetnictví, či řízení vzdělávacích aktivit organizace.
DOTAZ: Kde získáváte finanční prostředky na provoz školky a kde na platy zaměstnanců? Kdo řeší otázky financování? Píšete žádosti o granty?
ODPOVĚĎ:Protože nejsme rejstříková mateřská škola, nemáme nárok na státní příspěvek, provozní náklady a platy zaměstnanců tak pokrývají platby za školku od rodičů zapsaných dětí. Využíváme i grantové výzvy. Financování školky má na starosti finanční manažer a projektové oddělení organizace Prostor plus.
DOTAZ: Dobrý den, Lucie, proč jste vedoucí školky? Proč nejste ředitelka?
ODPOVĚĎ:Naše školka není samostatný subjekt. Patříme pod organizaci Prostor plus, která má svého ředitele a také ředitelku vzdělávací sekce, která má na starosti vzdělávací programy organizace - kromě naší školky také dětskou skupinu v Kolíně, psychology ve školách atd. Já jsem vedoucí čí koordinátorkou jednoho programu - Školky v zahradě.
DOTAZ: Lucie, prozradíte nám, kolik dětí jste ve školce měli první rok a kolik jich tam dochází nyní?
ODPOVĚĎ:V letošním školním roce dochází do školky 27 dětí, a to buď do dvoudenního, třídenního či pětidenního modelu. Nejvíce dětí navštěvuje třídenní model. Takto mají děti svoji skupinu přátel a své průvodce. V prvním roce byl koncept školky odlišný, děti mohly docházet do školky nepravidelně, v jakýkoli den a ačkoli se již od počátku utvořila kolem školky skupina rodičů a dětí, kteří ji navštěvovali pravidelně, mohlo se stát, že v některé dny byly ve školce třeba jen 3 děti, pokaždé jiné.
DOTAZ: Slyšela jsem, že pořádáte i příměstské tábory. Můžete nám k nim něco prozradit?
ODPOVĚĎ:Ano, během letních prázdnin je školka zavřená, ale nabízíme možnost zúčastnit se příměstských táborů, a to dětem od 4 do 8 let, a to i těm, které nenavštěvují školku v běžném školním roce. Nabídku táborů vypisujeme vždy na začátku druhého pololetí. Jedná se zpravidla o čtyři týdenní běhy. Hlavní cíl táborů je stejný jako cíl školky - umožnit dětem strávit co nejvíce času v přírodě a s partou kamarádů.
DOTAZ: Co je Klubík? Jak často probíhá? Co je jeho náplní?
ODPOVĚĎ:Klubík je přátelské a tvořivé setkávání stejně naladěných rodičů a dětí. Je určen pro všechny maminky, tatínky s dětmi do tří let. Probíhá jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek dopoledne. Náplní je společné setkávání na čerstvém vzduchu, sdílení, inspirace a tvoření.
DOTAZ: Lidé z vašeho týmu jsou nazýváni průvodci? Kde se termín vzal? Jak je oslovují děti?
ODPOVĚĎ:Tento termín používají lesní mateřské školy běžně, vyjadřuje totiž vztah pedagoga a dítěte, který nejlépe vystihuje věta: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Chceme být průvodci dětí světem, přírodou a mezilidskými vztahy. Děti a průvodci si tykají a oslovují se jménem.
DOTAZ: Nemyslíte si, že někteří rodiče dávají děti do vaší školky jen proto, že je to moderní?
ODPOVĚĎ:Co rodič, to jiný důvod - každý jsme jiný a každý máme jiné požadavky na předškolní vzdělávání. Vím ale určitě, že žádný z našich rodičů k nám nedává dítě proto, že by bylo moderní navštěvovat lesní mateřskou školku. Všem rodičům je společné, že chtějí svým dětem dopřát to, co považují za nejlepší. Pro někoho je to les, pro někoho konkrétní průvodce, atmosféra ve školce, nabízené činnosti, pro jiného lokalita. Platné je také tvrzení, že lesní školka je vhodná pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče. Rodič musí přijmout, že dítě bude umazané, sem tam se něco roztrhne, že nebude mít každý den nový obrázek na nástěnce a namísto s hračkami si bude hrát s klacky a kamínky.
DOTAZ: Co si myslíte o tom, že některé kutnohorské základní školy se potýkají s nedostatkem žáků a přesto zde došlo k založení soukromé základní školy?
ODPOVĚĎ:Škola by nevznikla, pokud by po ní nebyla poptávka. Pokud rodiče z různých důvodů hledají alternativu, nejspíš současná nabídka nenabízí to, co pro své děti chtějí. A pokud jim to dovede nabídnout nová soukromá škola, která se musí řídit všemi zákony a předpisy stejně jako ty ostatní a navíc uspokojí požadavky rodičů a dětí, pak je pro naše město přínosem.
DOTAZ: Dobrý den,
proč by právě moje dítě mělo chodit do lesní školky a né do klasické? Myslíte si, že mají v dnešní době lidé stále ještě předsudky a to co, co neznají, to odmítají nebo rovnou zavrhují?
ODPOVĚĎ:Dobrý den,
lesní školky nabízejí menší skupinu dětí doprovázenou více pedagogy – maximálně 15 dětí a 2 průvodci - to umožňuje individuální přístup a přehlednější a hlubší vztahy mezi dětmi, dále volný pohyb, což je základní vývojová potřeba předškolních dětí, pobyt venku v přírodě, což znamená podporu zdraví, a učení prožitkem - v opravdovém světě, který děti poznávají přímo, ne zprostředkovaně z obrázků nebo hraček. V neposlední řadě, průvodci jsou i muži, děti se tak setkávají i s mužskými vzory.
S předsudky se bohužel setkáváme často. V tomto ohledu může pomoci jen osvěta, a proto nás těší pozvání k rozhovoru od Kutnohorského deníku.
DOTAZ: Dobrý večer,
je pravda, že děti v lesní mš nemají tak přísná pravidla jako děti v běžných školkách? Jak pak bez pravidel a řádu zvládají školu, kde jsou pravidla a řád? Co je to ono, které z "neřízených dětí" dělá dobré, lepší lidi? A dělá je výchova v lesní školce lepší, odolnější, zdatnější vůči nemocem, problémům a jejich řešení?
ODPOVĚĎ:I v lesní školce jsou přísná pravidla a je jich mnoho, i když se týkají jiných situací než v běžných školkách. Naše pravidla zajišťují hlavně bezpečí dětí a na jejich dodržování trváme - všechny děti např. vědí, že se v lese mohou vzdalovat pouze na dohled a doslech, že se klacky nosí špičkou dolů, že se na strom leze jen do výšky dospělého, že lesní plody je možné ochutnat jen po domluvě s průvodcem atd. Pravidel je mnoho a ta nejzásadnější jsou obsažena v našem školním vzdělávacím plánu. Řídí se jimi všichni ve školce - děti, průvodci, rodiče, a to i proto, že v předškolním věku se děti učí hlavně nápodobou.
Děti, které od nás odešly do školy, zvládají přechod velmi dobře, stejně tak nový řád a pravidla, a to i proto, že vývojově jsou již zralé soustředit se déle na jednu činnost.
Různé výzkumy a zkušenosti rodičů dokazují, že po jedné sezóně jsou děti v lesních školkách celkově odolnější proti nemocem. Důvodem je hlavně to, že si nepředávají infekce v uzavřených prostorách, že je ve skupince méně dětí a tedy i méně bacilů a samozřejmě také to, že pohyb na čerstvém vzduchu posiluje imunitu.
V lesních školkách děti prožívají reálné situace ze života - např. práci s nástroji, pohyb v nerovném terénu, u ohně atp. - a zároveň průvodci neřeší problémy za děti, ale pouze jim pomáhají, aby řešení našly samy, tím podporují jejich samostatnost a sebedůvěru.
DOTAZ: Dobrý den, mám dva dotazy. První je, jestli se vaší školky dotkne plánovaná novela školního zákona zavádějící povinné předškolní vzdělávání? A druhý dotaz je, zda pracují u vás jako průvodci i muži a je to půl napůl s ženami? Hledáte ještě někoho?
ODPOVĚĎ:Zavedení povinného předškolního vzdělávání od září 2017 znamená, že pětileté děti musí navštěvovat mateřskou školu zapsanou do Rejstříku škol a školských zařízení. Protože nejsme rejstříková mateřská škola, budou muset rodiče pětiletých dětí, pokud budou chtít i nadále docházet k nám, zapsat své díte do režimu tzv. individuálního vzdělávání - nebudou muset pravidelně docházet do rejstříkové školky, ale v prosinci se musí dostavit k přezkoušení.
V našem týmu jsou i muži, a to v každé skupince minimálně jednou týdně. Mužské vzory považujeme za stejně důležité jako ty ženské. V současnosti hledáme někoho na výpomoc - dobrovolníka či externistu, který by byl ochotný zaskočit nepravidelně v případě nemocí atp.
DOTAZ: Dobrý den, zajímalo by mě, kdo vaši školku může kontrolovat? Do běžné školky může přijít na kontrolu zřizovatel, třeba i školní inspekce... Nemáte to v tomto směru více benevolentní? Jaké kontroly můžete čekat vy? Děkuji za odpověď.
ODPOVĚĎ:Naší největší kontrolou jsou sami rodiče. Jsme placená služba, která by bez spokojených zákazníků zanikla. Protože nejsme zapsaní v Rejstříku škol a školských zařízení a nečerpáme tak normativy, školní inspekce nás nekontroluje. I my se však musíme řídit zákony a vyhláškami a v neposlední řadě jako člení Asociace lesních mateřských škol i jejími zásadami.
DOTAZ: Řeknete nám více informací o Školce v Zahradě? Jak dlouho funguje a jak vlastně vznikla?
ODPOVĚĎ:Školka v zahradě patří mezi lesní mateřské školy, které kladou důraz na pobyt dětí venku a vzdělávání v přírodě. V Kutné Hoře funguje již čtvrtým rokem. Za jejím vznikem stojí organizace Prostor-plus o.p.s., která v místním regionu nabízí kromě naší školky také další vzdělávací a zejména sociální služby.
DOTAZ: Především bych vám ráda poděkovala za to, že Školka v Zahradě v Kutné Hoře funguje, můj syn jí navštěvuje velmi rád. Ráda bych si vás zeptala, zda plánujete nějaké novinky?
ODPOVĚĎ:A my děkujeme za Vaši důvěru. Novinkou je naše druhé zázemí na Zelené hoře, které nabízí potenciál pro další aktivity, od února 2017 také vznikne nová dětská skupina v Kolíně. Pro veřejnost připravujeme přednášku o tom, co to vlastně lesní mateřská škola je, a také den otevřených dveří. A pro děti a rodiče ze školky chystáme tradiční slavnosti i nový zajímavý program.
DOTAZ: Co je hlavním cílem Školky v Zahradě?
ODPOVĚĎ:Hlavním cílem naší školky je umožnit dětem růst a rozvíjet se v přátelském a přirozeném prostředí - v přírodě - a to s respektem k jejich individualitě a vlastní touze poznávat a učit se.
DOTAZ: Čím se inspirujete ve vaší školce při výchově dětí?
ODPOVĚĎ:Zásadní je pro nás koncept lesních mateřských škol, který vznikl ve Skandinávii před více než 30 lety a přes Německo se dostal i k nám. Jsme členem české Asociace lesních mateřských škol, která nám umožňuje sdílení s ostatními lesními školkami a také inspiraci nabídkou řady kurzů a seminářů. Důležitý je pro nás i koncept Respektovat a být respektován. Inspiraci nacházíme u Helle Heckmann, autorky knihy Pomalé rodičovství, která založila a 30 let vedla lesní školku v Kodani, či v přírodní pedagogice a takzvané prahře, jak ji představuje Rudolf Hettich.
DOTAZ: V jakých dnech a v jakých časech je školka otevřena? Máte otevřeno například i o státních svátcích nebo o víkendu?
ODPOVĚĎ:Školka je otevřena od pondělí do pátku od 7:45 do 16:00, a to celoročně kromě státních svátků, vánočních a letních prázdnin. Během letních prázdnin nabízíme možnost zúčastnit se příměstských táborů.
DOTAZ: Musíte i vy dodržovat zákon, který platí v běžných školkách, který se týká vzdělání zaměstnanců školky? Musíte mít vzdělání pedagogického směru?
ODPOVĚĎ:Protože nejsme školka zapsaná v rejstříku, tento zákon se na nás nevztahuje. Respektující přístup k dětem a chuť vzdělávat se jsou pro nás ale důležité. Naši zaměstnanci se účastní řady kurzů, např. kurzu Respektovat a být respektován, kurzu první pomoci atd.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT