Pane Rackovský, jak dlouho se již věnujete řízením okresních a krajských nohejbalových soutěží?
Do řízení soutěží na úrovni okresu jsem vletěl přímo „po hlavě v březnu 1997. Tehdy jsem dostal plnou důvěru od mého velezkušeného předchůdce pana Ladislava Slezáka, který mě do problematiky této práce plně zasvětil. Funkci předsedy a sekretáře Okresního nohejbalového svazu (ONS) Kutná Hora jsem po schválení výkonného výboru ONS přijal.

V následujícím roce jsem byl osloven odstupujícím předsedou Středočeského krajského nohejbalového svazu (KNS) panem Vratislavem Egerem, pracovat ve výkonném výboru kraje. Mé rozhodování nejvíce ovlivnila skutečnost, že kutnohorský region bude mít svého zástupce při důležitých rozhodnutích i na úrovni kraje. Valná hromada KNS konaná v roce 1998 moji kandidaturu schválila.

Jste sám stále aktivním nohejbalistou? Jakou jste měl kariéru?
Letos jsem oslavil padesát let, zdraví drží a tak nohejbal stále hraji aktivně na výkonnostní úrovni. Startuji střídavě za A i B družstvo Čáslavi v krajské soutěži i okresním přeboru. Navíc dlouhodobě trénuji nejenom dospělé, ale i čáslavskou mládež.

Kariéra začala mým přestěhováním z Přerova do Čáslavi. O nohejbale jsem toho moc nevěděl. Psal se rok 1989 a já jsem se v té době víc zajímal o fotbal. Hrával jsem okresní přebor za Močovice. K nohejbalu mě přitáhli kolegové z práce, kteří startovali v okresním přeboru za Vojenskou tělovýchovnou jednotu Čáslav a říkali, že mám pro tento sport talent. Od roku 1990 jsem již pravidelně nastupoval za družstva VTJ. Hráčské pozice jsem střídal všechny od polaře, přes nahrávače až po smečaře. V roce 1993 jsem byl zvolen do funkce předsedy klubu VTJ po odstoupení předchůdce pana Václava Žatečky.

Přelomem byl rok 1995, kdy ministerstvo obrany přestalo financovat nohejbal jako sport a došlo k rozpadu VTJ. Od tohoto roku přešla celá organizace nohejbalu v Čáslavi pod hlavičku TJ Sokol a je tomu tak dodnes. Mezi mé největší hráčské úspěchy lze považovat čtyři tituly přeborníka OP a z individuálních ocenění jsem byl v letech 2003, 2007 a 2009 vyhlášen nejlepším hráčem OP. Jako trenér si nejvíce vážím dvou vybojovaných titulů Přeborníka družstev dorostu středočeského kraje v ročnících 2004 a 2016.Zajímá mě i historie nohejbalu na Kutnohorsku. Kdy tento sport u nás vznikl a jak?
Historie nohejbalu sahá až do šedesátých let, kdy se hrály neoficiální soutěže hlavně na trampských osadách bez jednotných pravidel. Bohužel přesné informace zde chybí. V jiných regionech se začalo dříve než na Kutnohorsku. Pražská nohejbalová soutěž se organizuje od roku 1962 a počínaje ročníkem 1972 vzniká Národní liga ČSR. V tomto roce byl ustanoven Středočeský krajský svaz a v soutěžích již startoval zástupce našeho regionu družstvo VTJ Čáslav.

Přelom na Kutnohorsku nastal v roce 1976, kdy byl založen Okresní nohejbalový svaz Kutná Hora a ten začal řídit soutěže jednotnými platnými pravidly v okresech Kutná Hora i Kolín.

Jaké kluby na Kutnohorsku mají nejslavnější historii?
Slavnou a bohatou historii se mohou pochlubit zakládající a tím nejstarší kluby regionu z Čáslavi (VTJ, Kosmos), Zruče nad Sáyavou (TJ Jiskra), Sázavy (Kavalier), Vavřince (SSM, SK), Kutné Hory (ROH, ČSAD, NK Sparta), které startují v řízených soutěžích již přes čtzřicet let od roku 1976.

Které celky jsou nejúspěšnější a čeho nejvíce dosáhli?
Nejúspěšnějším klubem Kutnohorska je jednoznačně VTJ Čáslav, která v letech 1980 – 1981 startovala v nejvyšší Národní lize ČSR a v ročníku 1980 obsadila konečné třetí místo! V tom čase jasně dominovaly pražské týmy, kdy v desetičlenném obsazení ligy jich startovalo hned šest. V novodobé historii si ligovou příslušnost ještě vybojoval tým TJ Slavoj Vrdy, který v ročníku 2014 startoval ve třetí nejvyšší soutěži ČR. Žádný jiný klub Kutnohorského regionu v lize již nestartoval.

Pamatujete na nějaké legendární hráče? Má Kutnohorsko i svého reprezentanta?
Každý klub má svou legendu a hráče, který převyšoval svým nohejbalovým uměním ostatní. V Čáslavi to byli bratři Trnkové, Stehlík, Včala, Klčo, kteří se největší měrou podíleli na úspěších tehdejší VTJ. V Sázavě Gerhart, ve Zruči Krupka, ve Vavřinci Bálek atd.

V novodobé éře pak kutnohorský Flaks a církvický Frank, kteří hrají nebo hráli nejvyšší extraligu. Bohužel není mi nic známo o reprezentantech z našeho regionu, ale tato informace nemusí být pravdivá.Kolik v současnosti evidujete aktivních klubů na Kutnohorsku?
Celkem se jedná o šest aktivních klubů evidovaných v soutěžním ročníku 2017. TJ Slavoj Vrdy, TJ Sokol Čáslav (A družstvo i B družstvo, družstvo dorostu a družstvo žáků), NK Sparta Kutná Hora, SK Vavřinec, TJ Kavalier Sázava a TJ Jiskra Zruč n. S.

Jaká je struktura soutěží a jak probíhají?
Sdružený okresní přebor družstev mužů pro okresy Kutná Hora a Kolín se organizuje jako dlouhodobá soutěž jaro – podzim, systémem každého s každým, doma – venku. Ze soutěže se nesestupuje a vítěz OP má právo účasti v kvalifikaci o postup do vyšší krajské soutěže v následujícím roce. Rovněž se organizují jednorázové mistrovství veteránů, tj. hráčů nad 40 let a mládeže - hráčů ve věku 19 let a mladší.

Kdo má podle vás na Kutnohorsku nejatraktivnější hřiště a zázemí?
Svoji atraktivitou určitě převyšuje ostatní areál v Sázavě, kde hřiště je umístěné v krásném prostředí obklopeném řekou Sázavou. Pro diváky je zajímavé sledovat zápasy ve Vavřinci, kde jsou fanoušci vzhledem k umístění tribuny nejblíže k hráčům. Zázemí je asi nejlepší v Čáslavi, kde v těsné blízkosti městských hradeb jsou k dispozici dva kurty, ostatní kluby mají pouze jeden kurt a samostatné šatny, WC se sprchou, oddílovou klubovnou a bufetem pro občerstvení.

Každý sport má své derby či nejatraktivnější zápas? Jak je to s nohejbalem u nás v regionu?
V minulosti to zcela určitě bylo městské derby čáslavských klubů VTJ a Kosmos. Rivalitou a atraktivitou se vyznačují utkání Kutné Hory s Čáslaví a v letošním roce souboje Vavřince se Sázavou, kde v obou klubech startuje několik bývalých spoluhráčů. Stejně tomu tak je i v utkáních Čáslavi proti Vrdům, kde většina Vrdováků začínala právě v Čáslavských družstvech mládeže a mužů.

Jak se na nohejbalovém svazu věnujete mládeži?
Práce s mládeží je velkým problémem hlavně posledních let, kde zájem mladíků o nohejbal je v konkurenci větších a známých sportů minimální. Je to vidět i ve skutečnosti, že momentálně na Kutnohorsku existuje jediný mládežnický klub, a to v Čáslavi. V minulosti mimo Čáslav fungovala mládež ve Vrdech, Církvici, Uhlířských Janovicích a Chabeřicích, ale bohužel se nepodařilo tento trend udržet. Vychovávat a motivovat mladé hráče pro tento sport vyžaduje hodně úsilí.

Vím, o čem mluvím. V našem klubu jako jediný tomu dávám hodně svého času a pomoc od ostatních jenom těžko nacházím. Většině klubů a jejich členům nebo vedoucím chybí právě snaha a zájem vychovávat si svoje následovníky a hned první neúspěchy je v tom odrazují. Soutěže u mládeže na úrovni okresu probíhají organizaci jednorázových přeborů. Bohužel tento rok se s ohledem na výše uvedené skutečnosti nekonaly.

Čáslavští dorostenci a žáci startovali ve Středočeském krajském přeboru, kde si vše vynahradili. V dorostencích skončili celkově druzí za Čelákovicemi a v žácích rovněž dosáhli na medailové umístění svým konečným třetím místem.Pokud by chtěl někdo založit nohejbalový klub a hrát vaše soutěže, co proto musí udělat?
Určitě budu jenom rád, pokud se řady oddílů nohejbalu rozšíří o další zájemce. Soutěž na Kutnohorsku je řádně organizovaná v souladu s platnými předpisy Stanov, Soutěžního řádu a Pravidel nohejbalu Českého nohejbalového svazu. Z tohoto důvodu je nezbytná vlastní registrace klubu a následně jeho hráčů v registru ČNS. Nejedná se o nic složitého a konkrétní zájemci mě mohou nejlépe přímo s dotazy kontaktovat.

Přes léto se jistě hraje spousty nohejbalových turnajů. Který vy osobně máte nejraději?
Jednoznačně srdcovou záležitosti je náš turnaj dvojic Čáslavská pata. Jedná se o největší letní regionální akci, která měla letos již své patnácté pokračování. Každý rok se zde sejde skvělá parta a vysokou úroveň je zajištěna nemalou účasti ligových hráčů. Nejenom pro hráče, ale i fanoušky se jedná o skvělý zážitek a výbornou reklamu nohejbalu jako sportu.

Co byste si za nohejbal na Kutnohorsku přál? Máte nějakou metu?
Zcela určitě pokračování nohejbalových soutěží v regionu, dobrou spolupráci s vedoucími jednotlivých družstev bez případných komplikací. Příliv hlavně mladých talentů, který může v budoucnu hodně napomoci některému z klubů Kutnohorska startovat v celorepublikových ligových soutěžích.

Kdy se rozjede nová sezona a jak bude vypadat?
Nový ročník by měl být zahájen v polovině měsíce dubna 2018. Konference ONS rozhodne o všem důležitém, pro organizaci soutěží. S největší pravděpodobností bude nová sezona hodně podobná té letošní. Na závěr by chtěl popřát všem nadšencům nohejbalu do nového roku pevné zdraví a hodně úspěchů nejenom těch sportovních.