Miroslav Hendrych narozen 27. 9 1954 skladatel, řešitel a český reprezentant na 64 polích. Pracuje převážně na dvoutahových úlohách a pomocných matech, kde získal již řadu vyznamenání. Svoji dosavadní tvorbu zpracoval do brožury „Moje šachové skladby uveřejněné ve XX. století“ a vydal vlastním nákladem. Jeho práce bývají řešitelsky dosti náročné a jsou doplněny originálním úvodníkem, tak jak je tomu i v dnešní ukázce. Pozor však na svůdnost, která celé dílko obohacuje.

Řešení úkolu č. 535 (H. B. Touw): 1. Je4 – d6!, Vg1. 2. Vf1X. 1… Vh2. 2. Vh5X. 1… Vxe2. 2. Vf2X. 1… Jf6. 2. Vxf6X. 1… Je5. 2. Vxe5X. 1… Jc5. 2. Vxc5X. 1… Jf8. 2. Vxf8X. 1… Kb1. 2. Va5X.

Bílý táhne a dá mat 2. tahem

Bílý: Ke7, Da8, Vc4, Sb1, Sg5, Jb6, Jf2, pd7, e2, f3 (10). Černý: Ke5, Da7, Va5, Jg4, Jh2, pd4, d5, f4, f7, g6 (10) 2X.

Řešení dnešního diagramu najdete na našich webových stránkách příští týden.

Zdroj: Václav Buňka