Dnešní rubrika je tak trochu předsváteční. Dosud jsme publikovali a obecně hovořili o úlohách, ale je také třeba uvést přesnější terminologii. Výraz „šachová skladba“ je universální pojem, který zahrnuje každý umělý šachový výtvor. Proto dělíme šachové skladby do několika skupin. 1. Úlohy. Či problémy dle předepsaného počtu tahů – jedná se o dvojtažky, trojtažky atd. 2. Samomaty, kde jedna strana na druhé vynutí svůj vlastní mat. 3. Studie, zde počet tahů zapotřebí k cíli není omezen. 4. Skladby fantastické – pohádkové, kde se převážně operuje s pozměněnými pravidly. Sem právě patří i tzv. pomocné maty. Dnešní ukázkový pom. mat ve dvou tazích pro vás připravil Miloslav Vanka z Prahy, mistr FIDE v řešení šachových problémů. Jeho tvorba, co do počtu skladeb, není bohatá, zato však každý jeho publikovaný „kousek“ stojí za to!
Pomocná úloha je exoúloha b níž začíná černý a pomůže bílému splnit výzvu daným počtem tahů. Věříme, že dnešní úložka bude malým zpestřením naší šachové veřejnosti, přesto si dvě řešení ukážeme. To třetí již bude vašim úkolem, zda jste správně pochopili podmínku autora. Hodně Štěstí! Řešení: 1. Dd4, Sg6+ 2. Ke5, Jc6X. 1. De5, Je2. 2. Kf5, Jg3X. Třetí řešení?¨

Řešení úkolu č. 551 najdete v příští šachové hlídce.

Pom. mat 2. tahem
Úloha je převzata ze „Šachové skladby č. 100, 2008“

Bílý: Ka5, Vb5, Sc1, Se8, Jd4 (5). Černý: Ke4, Dg5, pd6, e6, f6, g4, (6) PX2, 3 řeš.

Řešení dnešního diagramu najdete na našich webových stránkách příští týden.

Zdroj: Vladislav Buňka