Ve sportovní hale Klimeška se soutěžilo v kategoriích Fitness Freestyle, Basic acrobatic a Fitnes acrobatic, které byly ještě rozděleny podle věku závodnic. Pozvání pořadatelského Fit studia Jitky Brachovcové přijaly i závodnice ze slovenské Galanty a daly tak soutěži mezinárodní charakter.