Na chatě Racek se instruktoři setkali s kolegy z jiných lyžařských klubů a s pedagogy ze základních a středních škol, kteří si také obnovovali licenci získanou před pěti lety v základním kurzu.

Doškolovací kurz vedl PaedDr. Jan Maršík, dlouholetý vysokoškolský pedagog, který se celou svou pedagogickou praxi věnuje výuce lyžování, je také autorem několika knih o sjezdovém lyžování a carvingu.
Kromě výuky carvingu byla pozornost věnována i nácviku jízdy na snowbladech a na běžkách. Praktickou výuku na sněhu doplňovaly přednášky horské služby k prevenci úrazů dětí na horách nebo o legislativě lyžařských výcvikových kurzů.

Klub lyžařů Kutná Hora má deset instruktorů lyžování, kteří vyučují sjezdové lyžování i snowboard a věnují se výuce lyžování dětí již od 6ti let. Tréninky jsou každý týden v tělocvičně ZŠ Žižkov, v letním období se jezdí na horských kolech.

V zimní sezoně klub pořádá jednodenní výcvikové zájezdy na hory, vrcholem sezony je vždy týdenní lyžařské soustředění na Horních Mísečkách, kterého se pravidelně zúčastňuje kolem šedesáti lyžařů.
Instruktorský kurz se konal za podpory města Kutna Hora.

Robert Otruba