Nocovat budeme ve vlastních stanech nebo pod širou oblohou, stravu si pořizujeme na vlastní náklady. Potraviny lze zakoupit i v místě pobytu za přijatelné ceny (ovoce, zeleninu, uzeniny, maso, pečivo, chléb, ........ pivo).

Kdo chce, vezme si záchrannou vestu, vodáckou přilbu – vodáckou záchrannou vestu lze zapůjčit spolu s lodí. Je samozřejmě možné plavit se vlastním plavidlem.

Doporučuje se vyměnit v ČR měnu polskou (Pzl) a slovenskou (€), pojištění si každý zajišťuje na vlastní náklady. Zájemci si mohou zvolit i pěší túry, popřípadě si půjčit kolo a provozovat cyklovýlety do blízkých Pienin.

Cena zájezdu

Cena zájezdu činí: 3.000,- Kč, nevratná záloha činí: 1500,-Kč . Vyšší cena za pohonné hmoty.
Půjčovné za lodě: 150,- Kč / loď / den (pro nečlena AVZO Nové Dvory), dvoumístná kanoe 2x75,-/den člen platí 20,-Kč / loď / den
Cena v sobě zahrnuje: veškeré cestování autobusem, poplatky za ubytování, odborný výklad pánů Ámose a Pospy, reklamní předměty. Cena nezahrnuje pojištění a půjčovné za lodě.
Při neúčasti přihlášeného lze za sebe poslat náhradníka.

Program

So 29.6.2013 – 8:00 přistavení autobusu – vodácká klubovna Nové Dvory u KH – naložení bagáže, lodí,… a odjezd směr Slovensko – Polsko do kempu v Kroscienku.
Ne 30.6.2013 – splutí úseku Černý Dunajec/Ludzimierz – Waksmund/Harklowa 23,8 km.WW I
Po 1. 7.2013 – splutí úseku Dunajec – Stromovce Wyzne – Kroscienko 26,8 km. WW II
Út 2.7.2013 – splutí úseku Kroscienko – Jazowsko / po dohodě účastníků možnost zastávky na umělém kanálu.WW I – WW II
St 3.7.2013 – splutí úseku Dunajce – Stromovce Wyzne – Kroscienko (nejkrásnější úsek řeky) WW II
Čt 4.7.2013 – splutí úseku řeky Poprad( polská část) WW I
Pá 5.7.2013 – přejezd na Váh- splutí úseku Černý Váh – Uherská Ves WW I – WW II
So 6.7.2013 – příjezd do ČR v časných ranních hodinách – Nové Dvory u K H

Změna programu vyhrazena - po domluvě účastníků a stavu vody v řekách.

Informace ochotně podají

Miloš Čepek 777 310 068 - ÁMOS, , email: miceka@seznam.cz
Jiří Pospíšil 602 367 994 - POSPA
Karel Popek 724 014 093 - AKU, hlavně pro účastníky z jihu

Doprava zajištěna autobusem Karosa – Renault. Místo na vodácké akci má zajištěn ten, kdo dříve zaplatí zálohu. Vlek na plastové a laminátové lodě má kapacitu 16 -18 lodí.