Mírový běh neboli Peace Run založil v roce 1987 sportovec, umělec a mírový filozof Sri Chinmoy, který službě ideálům světové harmonie věnoval většinu svého života.

Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více než 140 zemí světa. Posláním běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice mezi lidmi nejrůznějších národůa přesvědčení.

Podle organizátorů je inspirací k hledání toho, co ve skutečnosti vyjadřuje slovo mír a jak jej může každý z nás v běžném životě naplňovat. V České republice je Mírový běh organizován sportovci a dobrovolníky z občanského sdružení Peace Run.