Již druhý ročník vánočního turnaje, který se konal 29. 12. 2015 ve sportovní hale BIOS, sehrály starší žákyně florbalového oddílu FBC Kutná Hora. Zúčastnilo se ho celkem 10 družstev - All Blacks, Moto-moto, Dark bulls, Deutsch team, Floorball dogs, Láďovci, Ilumináti, Brambory, Škodiči a Pitbull team. Týmy byly složené ze starších žákyň, jejich rodinných příslušníků či kamarádů. Na konci celého turnaje se radoval z prvenství Pitbull team, druzí skončili Škodiči a bronzový stupínek obsadili Ilumináti.

"Ráda bych poděkovala všem, kteří se jakkoliv zúčastnili turnaje a přišli si s děvčaty zahrát či jim alespoň zafandit. Velké dík patří také Janui Karešovi, který mi pomáhá s vedením starších žákyň," uvedla trenérka Šárka Charvátová a dodala: „Na závěr bych ráda všem popřála pěkný nový rok, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a doufám, že se za rok opět společně sejdeme!"