„Tyto obě kategorie naše kutnohorské děti v loňské soutěži vyhrály a oddíl byl vyhlášen jako neklepe pracující s mládeží,“ pochlubil se Alois Salák st.

Soustředění se zúčastnilo celkem 25 dětí a to od věku 5 do 13 let a počasí jim nádherně přálo
na veškeré tělesné aktivity i netradiční sporty. Rovněž 8 z našich dětí se zúčastnilo Pančavské vzduchovky, kterou vyhrál házenkář Michael Procházka.

ALOIS SALÁK ST.