Pětadvacátý originál pro celoroční jubilejní soutěž Křivohlávek 90 je od Moravského skladatele úloh, Z. Libiše ze Sychotína. Úloha po nečekaném úvodníku připomene téma „hvězda černého krále“. A tím jsme i napověděli řešitelské veřejnosti vlastní úvodník. V úloze můžete objevit až tři modelové maty, které jsou typickou ukázkou autora. Pozor však na sílu černého pěšce „e2“, který hrozí proměnou. I zde by se mohl řešitel domluvit s praktickým hráčem, který by bez přemýšlení provedl úvodní tah.

Řešení úkolu č. 599 (J. Burda): 1. Sc3 – b4 hr. 2. Dc1+ Kxd4. 3. Df4X i 3. dxc6X. 1… Dxd4. 2. Vf4, Dxf4. 3. Dxf4X. 1… De5. 2. dxe5, Je2. 3. Dd3X. 1… Vxc5. 2. Vc8, Vc6. 3. Vxc6X. 1… Dh2. 2. Sxc6, Ja3. 3. Dc3X.
Téma: vytvoření přímé vazby bílou figurou ve 2. tahu po předcházejícím vstupu černé figury na pole vazby. (po: Dxd4 a Vxc5).
Řešení úkolu č. 600 (Coufal – Buňka): a) 1. Sxf3. 2. Ke4. 3. Kxf4. 4. Kg4, Je3++X. b) 1. Kxc4. 2. Kc5. 3. Kxb6. 4. Ka7, pb8DX.

Bílý táhne a dá mat 4. tahem

Bílý: Ka3, Db8, Sb7, Jd4, pa6, b2, d6, f6, h4 (9). Černý: Ke5, pa7, b3, d7, e2, f5 (6) 4X.

Zdroj: Vladislav Buňka