Již sedmnáctý originál, od J. Burdy z Havířova do celoroční soutěže Křivohlávek 90, je čtyřtahová úloha, která určitě naše řešitele potrápí. Hlavní náplní tématu je sólo černé figury, nebo-li černá věž provádí obrany na páté řadě. Úloha obsahuje tři modelové maty, které řešitel může objevit po nečekaném úvodníku na polích: Sxd7X Sxg6X Sa4X. Pozor na svůdnosti, kterými autor celé dílko obohatil.

Řešení úkolu č. 588 (A. Andersen): 1. Sa7 – b6+! Neobvyklý úvodník, který připravuje přesun bílé věže z osmé řady na první. 1… Kb3. 2. Va1! C2. 3. Sa5, Kc3 vynuceno. 4. Va3X s vazbou!

Bílý táhne a dá mat 4. tahem

Bílý: Kd1, Vd6, Sc2, Jc8, Jd4, pb3, c4, e7, g3, h2, h6 (11). Černý: Ke8, Vg5, Sh8, pa6, d7, f6, f7, g4 (8) 4X.

Zdroj: Vladislav Buňka