Nyní vám nabízíme pátý originál do naší celoroční soutěže vícetažek. Jeho autor, Zdeněk Zach z Dobřan, nám nabízí pětitahovou kombinaci, kde hrají prim těžké figury.

Úvodník bude pro řešitele dosti překvapivý, ale více nenapovíme, neboť tím bychom řekli všechno. Tématem autora je bezpochyby, jak co nejrychleji dostat do hry těžké bílé kameny.

Pozor na velice silnou obranu černého „Jxb2“, která může velice znepříjemnit řešitelovu intenci.

Svá řešení tohoto originálu si budete moci zkontrolovat již za týden.

Úkol č. 625

Šachový diagram.

Bílý táhne a dá mat 5. tahem

Bílý: Ka6, Da7, Va8, Jd3, pb2, c5 (6). Černý: Ka4, Vb5, Vg7, Jd1, pa5, b3, d7, e6 (8). 5X

Řešení úkolu č. 624 (ing. J. Burda)
1. Dh7 – e7! hrozí 2. Dc5 a 3. Dg1X
1…d6 2. Dxa7 dxc2 3. Dg1X 1…Sxd5 2. De1+! Kxe1 3. Va1X
1…fxg5 2. Dxg5 Jb5 3. Dg1X 1…Kc1 2. Dxf6 Sg8 3. Dg1X
1…Jc6 2. Dc5 Jd4 2. Va1X 1…Jb5 2. Dc5 Jc3 3. Dg1X

Bohatý obsah, kde maty vykonají bílé těžké kameny.

VLADISLAV BUŇKA