Řešení úkolu č. 497 (L. Makaronez): 1. Dc7–b6 Tempo 1…Kd4 2. Db3! h2 3. Dd3X 1…h2 2. Da6! Kd4 3. Dd3X. Šestikamenáč s odlišnou bílou hrou a stejnými maty.

Úkol č. 499 - Stanislav Juříček (Vsetín) - originál pro „KUD“. Bílý táhne a dá mat 3. tahem.

Postavení figur - bílý: Kh1, Dg3, Va7, Vf3, Sg8, Ja6, pc6, d4 (8). Černý: Ke4, Sb7, Sd2, Jb3, pd6, g7, h5 (7). 3X.