Paradrezurní jezdci byli rozděleni do dvou skupin: na jezdce Mistrovství ČR para Grade I. – V. a jezdce Mistrovství ČR Para nezařazení jezdci. "Díky tomuto rozdělení na Mistrovství ČR máme v paradrezuře dva mistry ČR. V zařazených je to Vladimír Votřel s kobylkou Lilií a v nezařazených jezdcích je mistryně čtrnáctiletá Terezka Dubcová s koněm Mon Aer," prozradila Lenka Procházková ze Stáje Rozárka.

Mistrovská soutěž byla tříkolová. V prvním kole se jely úlohy Individual Test, kde Terezka získala 65,49 procenta. V druhém kole se jely úlohy v jednotlivých Gradech s názvem Team Test a Terezka zajela tento test za 66,86 procenta. Poslední kolo je především pro diváky velmi atraktivní, kdy se jede takzvaný freestyle. Pro toto kolo si každý soutěžící drezurní úlohu sestaví sám s povinnými cviky a jezdí ji na hudbu.

"Terezka ve freestylu získala úžasných 70,52 procenta. Sečteno a podtrženo, Terezka s téměř sedmiprocentním náskokem zvítězila v kategorii nezařazených jezdců. To bylo radosti, slz, nadšení, objímání, až nám holka málem spadla z koně," vylíčila Lenka Procházková. Podle ní je to pro Terezku Dubcovou a celý její tým to obrovská odměna a motivace do práce na příští rok.

Soutěžní kategorie

Paradrezurní jezdci jsou rozděleni dle svého postižení/hendikepu do pěti skupin, tzv. Gradů.

Grade I. = největší postižení a předvedení úloh pouze v kroku
Grade II. = malý podíl klusu
Grade III. = převážná část v klusu
Grade IV. = malý podíl cvalu
Grade V. = nejtěžší skupina pro jezdce s nejmenším postižením a cviky z úloh pro zdravé jezdce stupně „L-S“

Zařazení jezdci jezdí každý úlohy ve svém Gradu, do kterého byli zařazení klasifikátorem. Nezařazení jezdci pak jezdí úlohy Gradu nižší, než do kterého Gradu byli zařazeni, protože na tom nejsou jezdecky zatím tak dobře, aby zvládali těžší cviky.

Tereza Dubcová patří do skupiny Nezařazených. V letošním roce soutěží v Grade III. a je klasifikátorkou zařazena až do Grade V.

Jak to všechno vlastně začalo…

Terezka Dubcová je paradrezurní jezdkyně a Erin je kůň, který se paradrezuře (drezurní ježdění hendikepovaných jezdců) věnuje již řadu let. Terezka je čtrnáctiletá slečna, která má Apertův syndrom a k tomu mnoho spojených problémů, např. poruchu soustředěnosti, rovnováhy, citlivosti prstů… Terezka už jako malá začala ve Stáji Rozárka s hippoterapiemi. V současné době tento spolek reprezentuje na všech paradrezurních a hobby drezurních závodech. I díky hipoterapii se velmi lepšil její zdravotní stav, Terezka se mohla začít věnovat paradrezuře, a to již ve svých šesti letech. Začínala na poníkovi Raráškovi, později jezdila na větším fjordském valachovi Finnovi a nakonec přesedla na velkého koně jménem Erin.

Erin (jméno dle průkazu koně Mon Aer) je již čtrnáctiletý valach českého teplokrevníka, kterého od jeho zhruba 6-ti let připravuji právě pro paradrezuru. Právě v šesti letech se poprvé zúčastnil svého prvního paradrezurního soustředění s Lukášem Hnátem, který je vozíčkář po dětské mozkové obrně a byli zařazeni v krokových soutěžích GRADE I. Od této chvíle s ním začal Lukáš závodit v paradrezuře. Sklidili spolu mnoho úspěšných umístění nejen doma, ale i v zahraničí na závodech v Itálii a Rakousku, kam byli vysláni Českou jezdeckou federací. Lukáš díky studiím přestal v roce 2018 aktivně závodit a ježdění se od té doby věnuje pouze příležitostně.

V této chvíli se maminka Terezky přišla zeptat, zda by nemohla Terezka začít jezdit právě na Erinovi, který byl připraven pro hendikepované jezdce, jen zrovna žádného neměl. Slovo dalo slovo a Terezka začala jezdit na Erinovi od úplných základů na lonži, kdy se učila ho ovládat pouze sedem. Od té doby uplynulo mnoho tréninků, příprav a pár hobby drezurních závodů. Když Terezka i mezi zdravými jezdci v hobby drezurách dokázala zvítězit, tak jsme se na konci zimy roku 2019 začali soustředit na paradrezurní úlohy.

Začátek roku 2020 byl takový, jaký byl … Díky vládním nařízením ohledně koronaviru byly zrušeny závody i tréninky a nikdo nevěděl, co bude dál. Po této neplánované pauze jsme vyrazili na první možné paradrezurní závody. Terezka s Erinem byli velkým překvapením a sklidili nemalé ohlasy. Terezku málem nikdo nepoznal, kromě toho, že vyrostla, měla úplně jiný sed, jiné pomůcky, jiné předvedení úloh. Začala se nekompromisně měřit s dospělými paradrezurními „mazáky“ a skočila mezi nejlepší čtyřku těchto jezdců!!

I když bylo závodů letos velmi málo, podařilo se jí částečně zbavit velké nervozity, která většinu jezdců na závodech provází. Celkově je vidět, že se začala více soustředit na to, co dělá a nejezdí jen proto, aby jí „ostatní viděli na koni“. Už přemýšlí i o práci s koněm, jak mu pomoci, aby zvládal lépe její pokyny a aby si celkově více rozuměli. Díky tomuto zlepšení se jí podařilo dostat na MČR v drezuře a paradrezuře ČR do Olomouce.

Na závěr si dovolím ještě říci motto našeho partnera, které vše podtrhává a potvrzuje: Schaumann úspěch ve stáji. Děkujeme za podporu.

Lenka Procházková, Stáj Rozárka