Kromě tradičních disciplín jako nohejbal, volejbal, kop a hod na branku a stolní tenis čekaly na soutěžící i dvě méně známé hry. Tou první byl Spikeball, kdy je k odražení míčku použita malá obdoba trampolíny, a druhou pak Teqball, kde se ke hře využívá speciální herní stůl.

Pro sportovce a diváky bylo připraveno občerstvení a krásné slunečné podzimní počasí.