Brandýský Continental chce kupříkladu vyměnit všechny své služební vozy za hybridní a elektromobily. Boleslavská Faurecia si zase stanovila datum, rok 2030, jako termín úplné uhlíkové neutrality.

Kladenská pekárna La Lorraine rozdá zaměstnancům krabičky na třídění baterií.

Ekologické služební vozy

Společnost Continental, jeden z největších tuzemských výrobců elektroniky do automobilů, chce postupovat podle přísných ekologických měřítek ve všech oblastech firemní politiky.

Ptáci, kteří zemřeli na otravu karbofuranem.
Zvířata umírají v křečích a bolestech. Otrav karbofuranem přibývá

Brandýská firma od letošního července zavedla první elektromobily sloužící pro dopravu zaměstnanců. A v radikálních změnách se chystá pokračovat. „Od roku 2023 začíná obměna stávající flotily služebních vozů na flotilu hybridů a elektromobilů,“ uvedla Nicola Lukovicsová za vedení firmy. Společně s dodavatelem firemní přepravy chce tímto krokem snížit produkci emisí a lokální ekologickou zátěž.

„Jdeme tak ruku v ruce se současnými trendy a naším globálním závazkem docílit v budoucnu uhlíkové neutrality,“ řekl ředitel brandýského závodu Tomáš Vondrák.

Výrobní závod Continental se dlouhodobě zaměřuje i na snižování produkce odpadů a emisí a minimalizaci spotřeby vody a energií. Například už v roce 2019 ukončil používání plastů v rámci závodního stravování.

Sázka na obnovitelné zdroje

Uhlíkové neutrality chce v blízké budoucnosti dosáhnout i další dodavatel automobilových dílů, společnost Faurecia, jejíchž několik poboček sídlí v Mladé Boleslavi a okolí.

„Společnost přijala celosvětovou iniciativu být uhlíkově neutrální do roku 2030. Dnes je stále nemožné, aspoň u některých procesů, zajistit okamžitou uhlíkovou neutralitu. Proto Faurecia zvolila cestu kompenzace. Tato cesta spočívá v budování nových, tzv. zelených závodů – green factory a green process, kde je vše podpořeno green logistikou a dopravou,“ vysvětlil manažer firmy Marek Čížek.

Důležitá je podle něj také iniciativa zaměřená na získávání energie z obnovitelných zdrojů. „Od roku 2020 jsou do těchto aktivit zapojeny všechny naše technologické závody. Klima je globální problém, k němuž musíme přistupovat globálně,“ uvedl Čížek.

Ministr dopravy Havlíček se svezl lokálkou do Mšena.
Nerušte lokální tratě, žádá ministerstvo dopravy Středočeský kraj

Od roku 2008 funguje projekt, který nese jasné označení Zelená firma. Společnosti se v rámci něj snaží o co nejefektivnější sběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Aktuálně už jsou takových firem tisíce, zhruba třetina jich působí v hlavním městě a okolí.

„Projekt Zelená firma jsme spustili už v lednu 2008. Primárně je zaměřený na sběr nepotřebných a nevyužívaných elektrozařízení, baterií a akumulátorů ve firmách. Zelené podniky mohou totiž využít jednoduchého a bezplatného objednání svozu posbíraného elektroodpadu a baterií, čímž mají zároveň jistotu jejich následné ekologické recyklace,“ vysvětlil David Vandrovec ze společnosti REMA Systém, která projekt Zelená firma dlouhodobě organizuje.

Krabička na baterky domů

Jednou z firem zapojených do projektu je i pekárna La Lorraine se sídlem v Kladně. Proč se firma hlásí k ekologickým aktivitám, vysvětlil bezpečnostní manažer Petr Šťastný.

„Pomáhá nám řešit problematiku odpadového hospodářství, které je v dnešní době velmi aktuálním tématem. Bezplatně jsme dostali sběrný box na elektroodpad, do něhož mohou naši zaměstnanci vhazovat kromě firemního elektroodpadu i vlastní drobná vyřazená elektrozařízení,“ uvedl Šťastný. „V rámci projektu můžeme také pořádat velké zaměstnanecké sběrové akce a účastnit se speciálních ekologických workshopů nebo seminářů,“ dodal.

Jedna ze stanic ústecké kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny
Zdravotnictví v potížích. Kvalifikovaných sester ubývá, hrozí odložení operací

Pekárna navíc ve spolupráci s REMA chystá rovněž výrobu malých krabiček na sběr vysloužilých baterií.

„Do krabičky se vejde zhruba padesát baterií, což odpovídá produkci jedné české domácnosti za rok,“ doplnil Šťastný s tím, že krabičku dostane každý zaměstnanec, bude si ji moci odnést domů a po naplnění ji přinese zpět do firmy. Ta prostřednictvím projektu Zelená firma zajistí následnou recyklaci baterií.