Předmětem sporu je smlouva o dodávce tepelné energie z května roku 2012. V té je stanovena výše rezervovaného tepelného výkonu na 14 MW. Řečeno jazykem laika: rezervovaný výkon je hodnota tepla v nejvyšší špičce, kterou je potřeba dodávat do sítě, aby byla v případě potřeby k dispozici koncovým uživatelům. Výše nastavené hodnoty rezervovaného výkonu se jim pak promítne do vyúčtování za teplo.

Právě to se ale současnému jednateli KH Tebis nelíbilo a po EC Kutná Hora požadoval, aby hodnotu rezervovaného výkonu snížilo na 12 MW. „Vedení EC Kutná Hora ale tvrdilo, že to není možné snížit a je třeba dodržovat to, co je smlouvě,“ uvedl jednatel KH Tebis Tomáš Pilc.

Nejprve proto podal podnět na Energetický regulační úřad (ERÚ), kde ale neuspěl. ERÚ totiž rozhodl v listopadu loňského roku tak, že je třeba dodržovat takový rezervovaný výkon, který je stanoven ve smlouvě.

Kutnohorský prvoinstanční soud byl ale jiného názoru a kromě povinnosti EC Kutná Hora stanovit novou výši rezervovaného tepelného výkonu a to zpětně od 1. ledna 2018, zrušil rovněž v plném rozsahu také rozhodnutí ERÚ. „Pro KH Tebis tento rozdíl znamená zhruba milionovou úsporu,“ doplnil Tomáš Pilc.

Vedení EC Kutná Hora rozhodnutí soudu překvapilo. „Rozhodnutí Okresního soudu v Kutné Hoře je překvapivé a neztotožňujeme se s ním. Soudce rozhodl proti standardní rozhodovací praxi, proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a proti rozhodnutí rozkladové komise ERÚ. Podáme odvolání proti rozhodnutí okresního soudu a vyčkáme rozhodnutí odvolacího soudu,“ uvedl zástupce společnosti Petr Polívka.

Celou záležitostí se bude rovněž zabývat vedení města. „Zatím jsem neměl možnost se podrobně seznámit s rozsudkem, o věci mě pouze informoval jednatel KH Tebis krátkou zprávou. V pondělí se tím budeme zabývat na schůzce vedení města a následně i na srpnovém zasedání městské rady,“ uvedl starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO).

Mezi společností EC Kutná Hora a KH Tebis nejde o první soudní spor, v roce 2017 se například řešila nevýhodnost smlouvy mezi mezi oběma společnostmi, jednatel KH Tebis ale později žalobu stáhl.