České podnikatele trápí byrokracie a legislativa. Většinu jejich starostí způsobují úpravy zaváděné z popudu Evropské unie.

„Jeden s příkladů za všechny, podle nových předpisů musíme mít v ledničce, kde uchováváme léky, dva teploměry, jeden měří nejnižší teplotu, druhý nejvyšší. Údaje se musí každý den odečítat a evidovat. Toto a další podobná nařízení nás de facto nutí zaměstnávat jednu pracovní sílu navíc, což se pochopitelně nutně promítne do koncové ceny pro klienta,“ postěžovala si veterinářka Pavlína Pánková – Váňová z čáslavské veterinární kliniky.

Byrokracie vadí především

Podle průzkumu Hospodářské komory, kterého se zúčastnilo čtyři sta sedmdesát tuzemských podnikatelů a firem, považuje nejvíce českých pod〜niků za největší překážku v podnikání složité administrativní procedury, stohy papírů a formulářů či různá, často z jejich pohledu nesmyslná nebo diskriminační, byrokratická opatření. Za další vážné překážky v činnosti označili složitou legislativu a vymahatelnost práva, dále ceny energií a vstupů nebo přístup k finančním zdrojům. Naopak na rostoucí mzdové požadavky svých zaměstnanců si stěžují jen dvě procenta českých firem.

„Mzdové prostředky tvoří dnes v naší firmě podstatnější položku než třeba nákup materiálu, což je oproti minulosti změna. Největší starost nám ale působí problémy s certifikacemi. Podléháme Evropské agentuře pro bezpečné letectví. Tato instituce nám během vývoje nového letadla třikrát přenastavila podmínky. O neustálém zvyšování poplatků, jedná se řádově o desítky tisíc euro, ani nemluvě. Protože vyrábíme na export jsme samozřejmě také výrazně postihování posilováním české koruny,“ shrnul starosti továrny na letadla v Kutné Hoře její spolumajitel Jiří Hodan.

Fakt, že na některá důležitá jednání musí jezdit až do Kolína nad Rýnem, kde úředníkům zaplatí za každou hodinu jednání dvě stě dvacet pět euro, už zmínil jenom jaksi mimochodem.

Snad se blýská na lepší časy

Problémy s českými živnostenskými úřady se ve světle víceméně marného boje s byrokracií evropskou jeví jako méně podstatné. Navíc právě tady došlo k výrazným zlepšením.

„Společný problém státní správy a podnikatelů vidím v neustále se vyvíjející legislativě. To představuje zátěž nejen pro podnikatelskou veřejnost, ale i pro samotné úředníky. Poslední úplná novela živnostenského zákona je ale už postavena tak, aby odbourala administrativní zátěž podnikatelů. Průlomová je podle mého názoru možnost, aby si podnikatel zvolil místní příslušnost tak, jak mu vyhovuje,“ informoval o zlepšeních vedoucí odboru obecního živnostenského úřadu v Kutné Hoře Radim Kotlář.

„Samozřejmě, že si dovedu představit další zlepšení, například naše on–line propojení s finančními úřady, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami a podobně. Je vždycky lepší, když neputují papíry ale informace,“ dodal ještě Radim Kotlář.