Problémem je senáž

S obavami vzhlížejí k obloze také hospodáři ze Zemědělského obchodního družstva v Úmoníně, deště nesvědčí přípravě krmiva pro dobytek. Je totiž právě čas prvního sečení trávy pro senáž.

„V současné době je nejaktuálnějším problémem senáž, která potřebuje alespoň jeden slunečný den na zavadnutí, potřebovali bychom také sekat trávu na lukách a sušit na seno, což je v současnosti vyloučené. Polní plodiny jsou na mnoha místech zamokřené, ječmen žloutne, trpí nedostatkem vzduchu a tepla, to samé se týká kukuřice,“ konstatoval včera neblahou skutečnost ředitel úmonínského družstva Otakar Zachař.

Úmonínským, stejně jako ostatním zemědělcům v regionu, zbývá jen jediné, čekat až se počasí umoudří.

Medu bude méně

Nepřízeň počasí netěší ani majitele včelstev. Vlhko a zejména chlad se s určitostí podepíší na letošní produkci medu. Podle odhadů by oproti loňsku mohlo být jeho množství nižší až o dvě třetiny.

„Včely by v současnosti měly vylétat hlavně na řepku a akát, počasí tomu ale nepřeje. Stejně komplikuje produkci medovicového medu z lesních porostů, kde déšť spláchl většinu mšic a dalších parazitů, kteří jsou původci sladké šťávy, na které včely hodují,“ shrnul nepříznivou situaci předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Kutná Hora Jaroslav Habětín.

Čekají i brambory

Agro Pertoltice pěstuje brambory na osmaosmdesáti hektarech orné půdy. Obdobnou situaci, jako nastala letos, téměř nepamatují.

„Nestihli jsme dosázet, chybí nám ještě zhruba čtyři hektary. Herbicidně se nám podařilo brambory ošetřit, ale v současnosti samozřejmě nemůžeme vyjet s technikou na pole, abychom dosázeli. Je to už opravdu velmi dávno, kdy jsme sázeli brambory ještě v červnu,“ uvedl vedoucí rostlinné výroby v Pertolticích Jaroslav Bělina.

„Troufám si říct, že budeme potřebovat alespoň pět dní až týden, než půda dostatečně vyschne a budeme moci začít sázet,“ dodal.