Zemědělci si stěžují, že ačkoliv výkupní ceny potravin klesají, obchodní řetězce si na ně dávají stále větší marže, a zemědělci na tom tratí. Zemědělský svaz usiluje o to, aby zisk z prodeje potravin byl rovnoměrněji rozdělen mezi obchodníky a zemědělce. Jakým způsobem konkrétně toho chcete dosáhnout?

Především na chceme na tuto skutečnost upozornit veřejnost. Používáme údaje Českého statistického úřadu, které hovoří jasně. Zadruhé podporujeme zákon o významné tržní síle, který by měl takovýmto excesům zabránit. Myslím, že obchodní řetězce v současné době netrpí ztrátou, naopak. Jejich marže šla nahoru. My jako zemědělci jsme v hluboké ztrátě. Za leden je ztráta pouze na produkci mléka pět set milionů korun. A za únor bude ještě větší, asi pět set padesát milionů. Přesto, že je kratší měsíc. Propad cen dál pokračuje. Ještě daleko horší je bohužel výpověď na odběr mléka a snaha našich mlékáren část mléka kupovat ze ještě podstatně nižší ceny.

Týká se tento problém pouze mléka nebo i dalších výrobků?

Týká se to i dalších výrobků. Musíme si uvědomit, že pokles cen v lednu 2009 proti lednu 2008 představuje u zemědělských výrobků třiadvacet procent. A ceny potravin klesly asi o půl procenta. Takže na trhu s potravinami se to v podstatě neprojevuje, ale ty ztráty jdou všechny na úkor prvovýroby.

Uvažujete v této souvislosti o nějakých nátlakových akcích?

Neklid mezi zemědělci vzrůstá. Otázkou bude, jestli přijdou nějaká opatření nebo ne. O nátlakových akcích je předčasné hovořit - je těžké slovy předcházet činy. Očekáváme, že nějaké kroky k tomu, aby se především problematika mléka řešila, přijdou.

Předpokládám, že navýšení přímých plateb z Evropské unie o 1,3 miliardy, k němuž došlo minulý týden, zmíněný problém neřeší.

Přímé platby přijdou po prvním prosinci, ale krize mlékárenských podniků nastala někdy v říjnu. My to samozřejmě vítáme a osobně jsem rád, že přímé platby byly dorovnány tak, jak bylo slíbeno. Jenže vyjednávat jsme je začali v období, kdy krize začínala. A ta se nyní prohlubuje. Měla by proto být přijata další opatření, která by na to reagovala. Především se domníváme, že je potřeba urychlit pravidla pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond tak, aby zemědělci měli možnost si vzít úvěry s určitou garancí. Podle toho, jaké mám zatím informace, realizace nebude do jednoho měsíce, bude trvat déle, je tam určité zpoždění. Na druhé straně požadujeme, aby byl přehodnocen program rozvoje venkova ve prospěch dojného skotu, aby byly podpořeny dojnice, které budou dodržovat wellfare.

Řada je tedy nyní na ministerstvu zemědělství?

Ano. A očekávám, že reagovat by měla i Evropská unie. A to i tak, aby dorovnala podmínky, jaké platí pro nás s podmínkami ostatních zemí EU.