O podnikání

Kdo nebo co nejvíc škodí podnikatelům?
Po revoluci se neviditelná ruka trhu posunula do jednoho extrému, kdy se vytvořilo prostředí, kterého využili „podnikatelé“, kteří rychle zbohatli, ale poctivou prací to tak rychle být nemohlo. Takže, když se dnes řekne podnikatel, má to bohužel určitý pejorativní akcent. Pak se ruka trhu posunula do druhého extrému, který mi někdy připadá, že se vracíme zpět k socialismu. Za pomoci EU byl vybudován systém dotací a podpor, který nemůže vytvářet rovné podmínky k podnikání pro všechny, je tedy nespravedlivý.

Jste vědma. Jaká je budoucnost drobného podnikání? Prosím, maximálně 3 slova.
Asi nic moc.

Kdybyste měl tu moc, co byste hned změnil ve prospěch drobného podnikání?
Ono podnikání v každém oboru má asi svá specifika. V našem oboru je velikým problémem nekalá konkurence, kterou nám buduje stát za naše daně. Existují sítě laboratoří, které jsou nějakým způsobem dotovány a budovány státem. Jistěže stát k výkonu dohledu a kontrol nějaké laboratoře potřebuje, ale myslím, že by jich nemuselo být tolik a měly by mít přesně vymezené pole působnosti a zákaz vstupu do tržního prostředí. Je paradoxem, že se státem podporované laboratoře ucházejí o státní zakázky, kdo je v takovéto soutěži ve výhodě je nasnadě. My jako drobní podnikatelé si musíme tvrdě vydělat na nákladné přístrojové vybavení, platy zaměstnanců, odvody, daně, energie a tak dále, ale zbývá na nás mnohdy jen práce, která je málo lukrativní.

Dá se v Česku podnikat s korunou v kapse?
Pokud je to ta první, tak ano, ale pokud je to ta poslední, tak to už je pozdě.

Co bylo hlavním motivem, proč jste začal podnikat?
Nutnost. Jako laboratoř jsme byli součástí Ústavu nerostných surovin, a.s., později jsme byli dceřinnou společností této akciovky. A ta nás tehdy svazovala, neměli jsme od ní přísun zakázek, ale museli jsme přispívat do společné kasy, nedávalo nám to možnost rozvoje. Měli jsme s kolegou dvě možnosti: buďto to „zapíchnout“ a nechat se zaměstnat někde jinde, nebo vzít kontrolu do vlastních rukou a naopak zaměstnat naše dlouholeté kolegy. Nevěděli jsme jak to dopadne, ale to vlastně nevíme ani dnes, i když samostatně fungujeme už asi šest let.

Co děláte pro to, abyste získal a udržel dobrého zaměstnance?
Myslím, že všichni naši zaměstnanci jsou dobří. Jsme dlouholetí kolegové. Na jedné lodi jsme v minulosti zažili dost nepříznivého a ani v současné době to není vždy procházka růžovým sadem. Ale my si práce našich zaměstnanců vážíme, bez nich by to nešlo. Vzájemně si důvěřujeme a vycházíme si vstříc, myslím, že všichni chápou, že musíme táhnout za jeden provaz a když se to povede, je to ku prospěchu všem.

Prověřujete své zaměstnance? Jak?
Abychom se dívali lidem do tašek při odchodu z práce, tak to není zapotřebí. Nemáme dokonce ani „píchačky“, příchody a odchody si každý zapisuje do sešitu, nejsme „minutáři“. Stejně každý ví, že svou práci musí dobře a včas udělat, jinak by to už dávno nefungovalo. Jiná věc je prověřování odbornosti, a kvality práce - to je přirozenou součástí systému kvality akreditované laboratoře, bez toho se neobejdeme. Takové kontroly provádíme pravidelně, vedeme o nich záznamy a ty pak předkládáme akreditačnímu orgánu, kterým je Český institut pro akreditaci, o.p.s.

Jaký formulář byste nejraději vymazal z těch povinných?
S formuláři příliš do styku nepřicházím, o to se stará můj kolega, za to mu patří veliký dík. Já se s formuláři moc nedovedu vyrovnat, takže bych je vymazal všechny.

Kdybyste měl charakterizovat dobrého podnikatele, jaké přídavné jméno vás napadne jako první?
Odvážný.

Úspěch. Co vás napadne při vyslovení tohoto slova?
Asi stav, že vše pokračuje správným směrem s výhledem k přiměřenému rozvoji a stabilitě firmy.

Kdyby vám někdo umožnil zahraniční stáž, kam byste se jel nejraději učit a proč?
Takovou stáž jsme s kolegou absolvovali ve Švýcarsku v první polovině devadesátých let. Týkalo se to široké oblasti životního prostředí, způsobů nakládání s odpady a jejich třídění, provádění monitoringu různých složek životního prostředí, provádění laboratorních kontrol a tak dále. V té době jsme viděli pro nás mnoho nezvyklých věcí. U nás teprve vznikala environmentální legislativa. Nakládání s odpady bylo v plenkách, zabezpečené skládky teprve vznikaly, uváděly se do provozu první spalovny a s tříděním odpadu se jen experimentovalo. Bylo by jistě zajímavé po těch více než deseti letech porovnat vývoj v této oblasti u nás a ve Švýcarsku.

Jaký obor podnikání má podle vás největší šanci přežít a proč?
Chtělo by se mi říci, že každé poctivé podnikání, ale když se tak kolem rozhlédnu a vzpomenu si na některé naše zkušenosti, tak nevím…

O sobě

Co vám dělá největší radost?
Když všechno funguje jak má, je dost práce a v laboratoři to bublá a hučí (a taky trochu smrdí).

Z čeho jste smutný?
Když to jenom smrdí.

Kam byste jel na dovolenou?
Především tam, kde je málo lidí, ticho, klid příroda.

Koho byste si s sebou vzal a proč?
Manželku, aby si mě užila.

Jaké tři věci byste si vzal na pustý ostrov?
Tři fotoaparáty. Ale na pustý ostrov zatím nemůžu, mám jen dva.

Jaká kniha patří mezi vaše oblíbené?
V mládí jsem měl mnoho oblíbených knih, hluboký dojem ve mně zanechal Dostojevský, ale některá díla nemám dodnes dočtená, třeba se k tomu Idiotovi také časem dopracuji.

Jaký film byste čtenářům doporučil?
Dnes je veliká záplava různých druhů filmů, na DVD se dá sehnat již hodně věcí. Občas si něco pustím, ale třeba takové „Petrolejové lampy“ s Čepkem na DVD zatím nejsou a „Markéta Lazarová“ asi taky ne. Pořizuji si občas tituly, které vydávají Levné knihy. Jsou to klasické filmy od Bergmana, Antonioniho, Feliniho a tak dále, jeden titul za 99,- Kč s DPH. Vřele doporučuji. Ale nejhlubší dojem ve mne zanechal film, který jsem viděl již před mnoha a mnoha lety v kině náročného diváka. Jmenoval se „Balada o Narajamě“ (nevím, je-li to úplně přesně). Byl to myslím japonský film. Nejdrsnější a nejhlubší, který jsem kdy viděl. Tak bych doporučil Levným knihám, ať ho někde seženou a vydají na DVD, abych ho pak mohl doporučit čtenářům.

Kdy jste byl naposledy v divadle?
Byly časy, kdy jsem chodil dost do divadla. Pak byly časy, kdy jsem chodil málo do divadla. Pak byly časy, kdy jsem se (někdy) vracel z práce a lidi šli do divadla. A teď jsou časy, že když se (někdy) vracím z práce, lidi se vracejí z divadla. Ale divadlo mám rád, před nedávnem mě popadla touha vidět něco pěkného v Praze. Zalovil jsem na internetu, ale všechno bylo na čtvrt roku vyprodané. Takže jsem zase nikde nebyl.

Oblíbené jídlo?
Všechno dobré a dobré je snad všechno.

Oblíbený nápoj?
Víno. Především červené, ale i bílé, proč ne? Především moravská a slovenská vína, velmi dobré je kupodivu i víno z Kutné Hory. Takové ty atraktivní dovozy z Austrálie, Chile a Jihoafrické republiky jsou málo zajímavé, vína z Moravy jsou chytřejší.

Máte den volna, co budete dělat?
Asi fotit.

Na jakou charitativní činnost jste přispěl?
Občas nějakou tou esemeskou, před Vánoci každoročně kupujeme přání od tělesně postižených výtvarníků a v nedávné době jsme přispěli na charitu v Kutné Hoře.