Jako první zavítají za daňovými poplatníky do Zruče nad Sázavou, poté se zastaví také v Kácově, Zbýšově, Suchdole, Chotusicích, Zbraslavicích a ve Vlkanči. „Všude tam, kde v souvislosti s podáním daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob projevili o námi nabídnuté služby zájem zástupci městských a obecních úřadů,“ podotkl Jan Ronovský, ředitel Finančního úřadu v Kutné Hoře.

Doma a bez front

V předem daných termínech finančníci umožní daňovým poplatníkům, aby si v domácím prostředí, v klidu a bez front mohli vyřídit své daňové záležitosti. „V rámci těchto úředních hodin mohou lidé platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro zaplacení daně,“ upozornil Ronovský.

Pro usnadnění a snazší pochopení problematiky daňového přiznání veřejností jsou rovněž k dispozici na středočeských finančních úřadech a vyjmenovaných obecních úřadech vzory nejtypičtějších příkladů vyplnění daňového přiznání.

Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách: 327 536 390 – FÚ v Kutné Hoře, 327 300 353 – FÚ v Čáslavi. Budou k dispozici od 2. do 31. března – pondělí a středa od 8 do 17 hodin, úterý a čtvrtek od 8 do 14.30 hodin, pátek od 8 do 14 hodin.

Na finančních úřadech dojde k rozšíření provozní doby pro veřejnost takto: v termínu od 23. do 27. března každý den do 18 hodin a ve dnech 30. a 31. března do 18 hodin.

Pokladny pro výběr daní v hotovosti se otevřou ve výše uvedených dnech v době od 8 do 12 hodin a od 13 do 15.30 hodin.

Pracovní sobota

Na Finančním úřadu v Kutné Hoře budou úřední hodiny rovněž v sobotu 28. března od 8 do 12 hodin, pokladna však hotovost nepřijme.

„Budeme rádi, když daňoví poplatníci využijí nabízené služby, a věříme, že se tím alespoň částečně usnadní plnění jejich daňových povinností,“ uvedl na závěr za pracovníky daňové správy Jan Ronovský.

Termíny výjezdů finančních úředníků:

Městský úřad Zruč nad Sázavou:
2. března 2009 od 13 do 17 hodin
11. března 2009 od 13 do 17 hodin
18. března 2009 od 13 do 17 hodin

Obecní úřad Kácov:
9. března 2009 od 13 do 17 hodin

Obecní úřad Zbýšov:
11. března 2009 od 15 do 18 hodin

Obecní úřad Suchdol:
16. března 2009 od 14 do 17 hodin

Obecní úřad Chotusice:
16. března 2009 od 15 do 18 hodin

Obecní úřad Zbraslavice:
17. března 2009 od 14 do 17 hodin

Obecní úřad Vlkaneč:
18. března 2009 od 15 do 18 hodin