Má nyní firma dostatek zakázek?
Zaznamenali jsme nárůst zakázek. Objednávky, které dáváme dohromady na příští rok, ukazují, že bychom se měli v příštím roce dostat na předkrizovou úroveň roku 2008. Důležité bude umět vše profinancovat a dokázat si získat opět důvěru dodavatelů.

Máte už partnera, který vám pomůže a do společnosti investuje?
Tím, že jsme v rozjezdové situace, je zřejmé, že budeme muset používat doplnitelné zdroje, které ve fabrice nejsou. Navázali jsme na jednání se současným partnerem, které jsme zahájili zhruba před půl rokem, který by se měl stát jakýmsi garantem restrukturalizace firmy. Jedná se o skupinu velkých průmyslových podniků z Ukrajiny.

Co by se s firmou stalo v případě, že by se tento partner nestal vaším investorem?
To je velmi spekulativní. Řekl bych, že by pak byla situace hodně těžká. Museli bychom si pomoci sami. Situace by byla určitě řešitelná, ale dostat se z toho by nám trvalo o pár let déle. Pokračovali bychom ve zmenšování firmy a zřejmě bychom fungovali stejně jako na začátku devadesátých let. Tehdy měla firma kolem 300 až 400 zaměstnanců. Zpátky bychom se dostali, ale trvalo by to deset let.

Kolik má v současné době firma zaměstnanců?
V současné době máme 500 kmenových zaměstnanců a 200 agenturních.

Jak je to v současné době s vyplácením mezd zaměstnancům?
Dostali jsme se do velkého skluzu ve vyplácení mezd. Jeden čas jsme dokonce dlužili dva, možná tři měsíce mzdy. V současné době režim insolvence umožňuje zaměstnancům obrátit se na úřad práce. Úřad práce vyplatí dlužné mzdy zaměstnancům a potom bude na nás úřad práce uplatňovat nárok na tyto peníze. Není to o tom, že by to za nás někdo zaplatil.

V současné době dlužíte zaměstnancům kolik mezd?
V současné době dlužíme zpětně dvě mzdy. Dlužíme červenec a srpen. Měsíc září je splatný do konce října. Pomoc úřadu práce je pro nás hodně důležitá. V okamžiku, kdy jsem požádali o moratorium, tak tím, že můžeme hradit pouze běžné náklady související s provozem, tak by se někteří lidé dostali do situace, kdy by museli nárokovat dlužnou mzdu až v průběhu reorganizace, restrukturalizace. Zákon umožňuje úřadu práce do toho takto vstoupit a já tento zákon hodnotím jako jeden z mála pozitivních zákonů v České republice.

V současné době přibíráte, nebo propouštíte zaměstnance?
Chceme přibírat a potřebujeme přibrat zaměstnance. Důležité je pro lidi, aby věděli, že tady budou dělat za peníze. I v procesu moratoria mají zaměstnanci své mzdy jisté. Poslední dva roky byly velmi kruté. Důležité je získat si v průběhu týdnů a měsíců zpět důvěru lidí, že peníze budou dostávat. Přecházíme na systém toho, že chceme, aby nedocházelo k problémům lidí. Budeme průběžně platit zálohově. To znamená, že systém je nastaven tak, že když si lidé jeden týden vydělají své peníze, tak aby je hned druhý týden dostali.

Kdy chcete tento systém vyplácení mezd odstartovat?
Teď. Tím, že jsme v moratoriu, tak nemusíme platit staré splátkové kalendáře a podobně. Na to šlo čtyřicet až padesát procent peněz, které jsme inkasovali. Teď můžeme peníze použít na běžný provoz a zajištění budoucnosti. A to je moc důležité. V průběhu tohoto a příštího týdne chceme srovnat skluz, který máme, aby to měli zaměstnanci v pořádku. Pak už chceme naběhnout na standardní režim, kdy jeden týden pracujete a druhý dostáváte výplatu.