V letošním roce budou muset sáhnout hlouběji do kapsy živnostníci a podnikatelé.

Zrušení minimální daně je relativní

Ti, kteří se radovali ze zrušení minimální daně a nechali se ukolébat tvrzením o rovné dani, jásali předčasně. Aniž si to uvědomovali, tak zaplatí letos mnohem více na odvodech za zdravotní a sociální pojištění. Řádově půjde až o tisíce korun ročně.

Odvody jsou skrytými daněmi

Rozšířením daňového základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob tak současně dochází i k rozšíření vyměřovacího základu u sociálního a zdravotního pojištění, což má za následek vyšší odvody. „Platby za sociální a zdravotní pojištění byly ještě loni daňově uznatelným výdajem. Letos se ale o obě pojištění zvyšuje daňový základ,“ přibližuje princip nového výpočtu účetní a daňová poradkyně Irena Švejdová s tím, že nejvíce si pohorší pracovníci zaměstnávající další pracovníky, protože si nemohou snížit základ ani o částky sociálního a zdravotního pojištění placeného za své zaměstnance. Přitom částka odvedená na zdravotním pojištění je značná. A stejně jako u zdravotního pojištění odvedou živnostníci v příštím roce i na sociálním pojištění více.

Nemusí se zvyšovat procentní sazba, stačí upravit postup výpočtu „Zdravotní a sociální pojištění se tak stává další skrytou daní, protože tento povinný odvod nebývá zahrnován do různých statistik. Ty jsou tak zkreslovány jak se komu hodí,“ říká ředitel Liberálního institutu Miroslav Ševčík.

Při vyúčtování přijde překvapení

Mnozí z živnostníků o této změně zatím nemají tušení a budou překvapeni až při vyúčtování zálohových plateb na pojistné, jiní jsou rádi, že už se jich to netýká. „Živnost jsem ukončil a jako zaměstnanec mám teď už po starostech,“ okomentoval nové změny Rudolf Horák.